Lazer epilyasiya

DƏRİNİZƏ ZƏRƏRLİ 5 VƏRDİŞ

Növbəti vərdişlər dərinizə zərərlidir və tez qocalmasına, xəstəliklərə səbəb olurlar. Siqaret çəkmək İlk növbədə damarların işinə mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən dəridə qan dövranı və mübadilə prosesləri pozulur. İllərlə dəri saralır, qırışır və elastikliyini...

Ayaq ağrısı

AYAQ GÖBƏLƏYİ

Ayaq göbələyi çox yayılmış dəri problemidir. Bir çox insanda həyat boyu ən az bir dəfə ayaq göbələyi olur. Daha çox yeniyetmə və yetkinlik dövründəki kişilərdə görülür, qadınlarda və 12 yaşından kiçik uşaqlarda isə daha...

Hamiləlik və idman

HAMİLƏLİK ZAMANI SAÇ VƏ DƏRİDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Hamiləlik zamanı qadın orqanizmində hormonal dəyişikliklər baş verir. 9 ay ərzində gələcək ana,  bədənində ciddi dəyişiklikərin getdiyinin şahidi olur ki, bu dəyişikliklərin çoxu doğumdan sonra öz özünə keçib gedir. Dəridə striyalar,  varikoz düyünlər,  piqment...

SEBOREYA DERMATİTİ

SEBOREYA DERMATİTİ

Seboreya dermatiti hər yaşda, hər cinsdə rast gəlinən, daha çox uşaqlarda, orta yaş və yaşlı insanlarda müşahidə olunan, yağlı seboreya olaraq da bilinən bir xəstəlikdir. Səbəbi dəqiq bilinməsə də, 70 faiz hallarda xəstələrdə, müayinə...

Mentiqli suallar

EPİTET NƏDİR

Epitet bədii təyin deməkdir. Cümlədə məcazi mənada işlənilən ifadədir. Məsələn “qara ideya” ifadəsi. İdeya qara ola bilməz, burada “qara” sözü məcazi mənada işlənir. Bu epitetdir. Epitet yunancadan “qoşma, əlavə deməkdir”. Epitet söz birləşmələrinin birinci...

Bio qablar

BIO QABLAR

Plastik artıq qlobal dərəcədə ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu istehsalçı və istehlakçıları təbiət, ətraf mühit  və insan sağlamlığı haqqında düşünməyə məcbur edir. Hazırda birdəfəlik plastik qablarla mübarizəyə 40`dan çox ölkə qoşulub. Problemdən çıxış...

Badam

BADAMIN SAĞLAMLIĞA 10 FAYDASI

Badam acı və şirin olmaqla iki növdə rast gəlinir. Şirin badam əsasən meyvə qurusu kimi, acı badam isə badam yağı və kosmetik badam südünün hazırlanmasında istifadə olunur. Badam tərkibindəki Protein, E vitamini, Magnezium, liflər...

milium

MİLİUM, MİLİA, KERATİN KİSTLƏRİ

Miliumlar olçüsü 3 mm – dən kiçik olan səthi  keratin kistləridir. Yenidoğulmuşların 4 – 50 faizində miliumlara rast gəlinir. Xüsusilə üzdə, burunda, saçlı dəridə, gövdədə, qolların üst hissəsində olurlar. Bir neçə ilə sayı arta...

KSANTELAZMA nedir

KSANTOMA, KSANTELAZMA NƏDİR

Ksantoma dəri altında piy yığımının olmasıdır. Bunun göz qapağı dərisində, dermanın üst hissəsində makrofaqlar içərisində yığılmasına isə “Ksantelazma palpebrarum” qısaca  ”Ksantelazma” deyilir. Ksantelazma ksantomaların en sıx rast gəlinən kliniki formasıdır. Daha çox orta və...

Lazer epilyasiya

LAZERLƏ LƏKƏ MÜALİCƏSİ

Dərimizə təbii rəngi verən, melanin adlanan piqmentlərdir. Melanin səviyyəsi müxtəlif faktorların, günəş şüaları, hamiləlik kimi hormonal təsirlər, hamiləliyin qarşısını almaq üçün istifadə olynan dərman preparatları, təsirindən artarsa, dəridə arzu edilməyən ləkələr əmələ gəlir. Epidermal,...

Gözəllik

GÖZƏLLİK ÜÇÜN QIZIL MƏSLƏHƏTLƏR

Hər zaman gözəl görsənmək üçün növbəti məsləhətləri nəzərinizə alın. Düzgün qidalanma. Doğru qidalanma ümumi sağlamlıq üçün olduğu qədər dəri sağlamlığı üçün də çox önəmlidir.Məsələn yetərincə protein qəbul etmədikdə dəri mat, cansız görüntü alır və...

Alma və üzüm

QARA ÜZÜM ÇƏYİRDƏYİ

Qara üzümün təsiri içindəki çəyirdəyindədir. Ən güclü antioksidantlardan olan üzüm çəyirdəyi vücudu sərbəst radikallar adı verilən zərərli birləşmələrdən qoruyur. Üzüm çəyirdəyində olan antioksidant tərkibli  flavonoid proanthocyanidin C vitaminindən 20 qat daha üstün bir təsirə...