Uşaq yemək

UŞAQLARDA DÜZGÜN QİDALANMA

Uşaqlarla inadlaşıb qidalanma anını müharibə halına çevirməyin. Uşağa yemək seçmə haqqı verin, özü qidalanmasına şərait yaradın. Bu zaman onlarda özünəinam hissi və birisindən asılı olmama hissi formalaşacaq. Ana və ataların ən böyük səhvi uşaqların...

Uşaqlarda epilepsiya

UŞAQLARDA TÜKLƏNMƏ NÖVLƏRİ VƏ SƏBƏBLƏRİ

Dövrümüzdə uşaq və yeniyetmələrdə əsasən də qız uşaqlarında  tez – tez rast gəlinən şikayətlərdən biri də tüklənmədir. Tüklənmənin mütləlif formaları vardır. Hipertrixoz Hipertrixoz bədənin müxtəlif hissələrində çox miqdarda tükün əmələ gəlməsidir. Hirsutizmdən fərqi tüklərin...

D vitamini

KÖRPƏLƏRDƏ VİTAMİN D ÇATIŞMAZLIĞI

Körpə həyatının ilk illəri fiziki inkişaf baxımından çox vacibdir. Bu səbəbdən ana südünün faydaları hər zaman vurgulanır. Körpənin kənardan qəbul etməsi lazım olan tək vitamin D vitaminidir. Ana südündəki D vitaminin daha asan sorulmasına...

Piylənmə

CİNSİ İNKİŞAFIN GECİKMƏSİ

Hipoqonadizm, yəni cinsi inkişafın gecikməsi yaxud başlamaması. Qızlarda 13, oğlanlarda 14 yaş tamamlanmasına baxmayaraq cinsi inkişafın ilk əlamətlərinin başlamaması gecikmiş cinsi inkişaf hesab olunur. Əgər qızlarda süd vəzi böyüməsi başlayıbsa 5 il müddətində aybaşı...

Körpə

UŞAQLARDA SAÇ TÖKÜLMƏ

Günün aktual mövzularından biri uşaqlarda saç tökülmədir. Uşaqlarda hər gün 2- 3 saç tökülməsi norma sayılır lakin bu artiq daha çox, yəni gözə çarpacaq dərəcədə müşahidə olunursa artıq narahat olmaq lazımdır. Bəzən buna sadəcə...

Çəpgözlülük

UŞAQLARDA BURUN TIXANIQLIĞI

Burun tıxanıqlığı müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur və ya hər hansı xəsdəliyin göstəricisi kimi özünü biruzə verir. Gəlin ilk növbədə yeni doğulmuş körpələrdən başlayaq. Fizioloji olaraq körpələrdə burun dəliyi burun keçəcəyi dar olduğundan nəfəsalma...

Körpə

USAQLARDA ENUREZ                                                                        

Günün aktual mövzularından olan enurez qeyri iradi özünü islatmadır. Bu böyüklərlə bərabər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Biz 3 yaşa qədər uşalarda enurez xəstəliyi diaqnozunu qoya bilmərik çünki bu yaşa qədər uşaqlarda sinir sistemi...

Körpə

UŞAQLARDA ALLERGİYALAR

Allergiya hər hansı bədını yad olan bir amilə bədənin reaksiya verməsidir. Reaksiya zamanı bədəndə bədənə daxil olan hər hansı istər təmas yolu ilə istər nəfəsalma istər qəbul fərq etməz. Buna verilən reaksiyanın allergenin zəyif...

Körpə

UŞAQLARDA QIL QURDU

Qıl qurdu ip şəkilli  2 mm uzunluqlu şəffaf şəkildə çox hərəkətli qurddur. Südəmər uşaqlarda bu qurd rastlanmaz. Uşaq artıq əlavə qidaya keçdi artıq bu qurdla yoluxma ehtimalı var deməkdir. Bu qurdla yoluxma uşaqlar yuyulmamış...

Körpə

UŞAQLARDA BUDBAŞI ÇIXIĞI

Uşaqlarda budbaşı çıxığı körpələrdə çox gözdən qaçan və sonradan böyük problemlər yaradan bir problemdi. Hər yeni doğulan uşaqda rast  gəlinməsi  100/60  nisbətindədi. Uşaqlarda budbaşı çıxığının səbəbləri: Ananın keçirdiyi infeksion xəstəliklər Hamiləlik dövründə az hərəkətlilik...

Uşaq infeksiyaları

UŞAQLARDA DIRNAĞIN GİGİYENASI

Uşaqlar anadan olduğu ilk 3 həfdəliyindən dırnağının tutulması məsləhət görülür. Bəzən səhvən keçmiş ənənəyə görə uşaqları 40 gününə kimi dırnaqlarının tutulmasını yasaqlayırlar. Bu əsassız və yalnəşdır. Dərnaqların uzun olması altına asanlıqla çirkin yığılmasına gətirir....

Uşaq və çay

UŞAQLARDA FEBRİL QICOLMA

Uşaqlarda yüksək temperatur nəticəsində yaranan qıcolmalar 3 aylıqdan başlayaraq olur. Uşaqlarda febril qıcolmanın səbəbləri: doğuş zamanı alınan travmalar, çəkisi zəyif olan, vaxtından əvvəl doğulan, bir neçə infeksiyon xəstəlik buket halında olan və s. Bu...