XLORAMİN MƏHLULU

XloraXloraminmin qeyri-üzvi birləşmədir, soyuq suda həll olunur, rəngsiz yağlı mayedir. Xloramin −40 °С`dən yuxarı temperaturda parçalanır.

Xloramin məhlulu xlor qoxuludur. Soyuq suda yaxşı həll olur.

Xloramin antiseptik vasitədir. Uzun müddət effektiv qalır. Xloramin suyun təmizlənməsində, ətraf əşyaların, paltarın, nəqliyyat vasitələrinin və sairənin dezinfeksiyasında istifadə olunur. Həmçinin tibbi ləvazimatların təmizlənməsində istifadə edilir. Məhlul dezodorant xüsusiyyətlərinə malikdir, xoşagəlməz qoxunu məhv edir.

loading...

Patogen mikroorqanizmlərin bütün növləri düzgün hazırlanmış xloramin məhluluna qarşı açıq müqavimət göstərə bilmir.

Gərək olsa xloramini neomaqnolla yaxud xlorazen məhlulu ilə əvəz etmək olar. Məhlul bərk bağlanılmış bankalarda soyuq və düşməyən yerdə saxlanılır.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...