Su

DİGƏR İÇKİLƏRİ SU İLƏ ƏVƏZ ETSƏK

Sudan fərqli içkilərin nə qədər zərərli olduğunu bilirik. Bəs onları tamamilə su ilə əvəz etsək necə olar? Tanınmış bloger və mühazirəçi Chris Baileyin bir ay çəkən araşdırmasının nəticələri: Daha sürətlə çəki itirəcəksiz. 9 gün...

Tonzilit

UŞAQLARDA ANGİNA

Angina kimi bildiyimiz tonzilit xəstəliyi badamcıqların iltihabi xəstəliyidir. Əsasən streptokoklar bakteriyası törədir. Payız və yaz aylarında daha çox rast gəlinir. Yoluxma hava-damcı yolu və ya mikrobların qanla xroniki ocaqdan badamcıqlara keçməsindən yaranır. Adətən kəskin...

B 12 VİTAMİNİ

B12 VİTAMİNİ ÇATIŞMAZLIĞI

B12 vitamini immun sisteminin normal fəaliyyəti üçün ən vacib olan vitaminlərdən biridir. Bu vitamin insanın beyin funksiyalarına və emosional vəziyyətinə müsbət təsir edərək, sinir sistemini mənfi təsirlərdən qoruyur. Orqanizmdə B12 vitaminin xroniki çatışmazlığı müxtəlif...

HEPATİT D

QEYRİ İNFEKSİON HEPATİTLƏR

Hepatit qaraciyərin iltihabi xəstəliyidir. İltihabi prosesin müddəti 6 aydan azdırsa kəskin, 6 aydan çoxdursa buna xroniki hepatit deyilir. Adətən kəskin hepatitlər tam sağalma ilə nəticələnir. Bəzi hallarda isə xəstəlik xronik formaya keçir və illərlə...

dondurma

SATIŞDAKI DONDURMALARIN ZƏRƏRİ

Yay gəldisə, hər gün dondurma yeyilməlidir deyə bir şey yoxdur. Həftədə 2-3 dəfə bəsdir. Dondurma junk food olmasa da, fast food hesab olunur. Hər gün yeyilməsi məsləhət deyil. Bizdə ayrı – ayrı fərdlər tərəfindən...

AĞCİYƏRLƏRİN EMFİZEMASI

AĞCİYƏRLƏRİN EMFİZEMASI

Ağciyərlərinin emfizeması ağciyər alveollarının genişlənməsi və alveol arakəsmənin tədricən dağılması ilə xarakterizə olunan xəstəlik məhdud, ağciyərlərin ay-ayrı hissələrində, və diffuz, yayılmış, formalarda var. Ağciyər toxumasının kəskin köpməsi, tənəffüs yollarının qəflətən tutulması nəticəsində əmələ gəlir....

Addison xəstəliyi

ADDİSON XƏSTƏLİYİ

Böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin ikitərəfli xroniki çatışmazlığı nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. İlk dəfə xəstəliyi təsvir etmiş ingilis alimi T. Addisonun adı ilə bağlıdır. Addison xəstəliyinin  səbəbi böyrəküstü vəzilərin vərəm xəstəliyi, müxtəlif növlü şişlər, brüsellyoz,...

Yuxu yozmalari

SUTKALIQ YUXU DÖVRÜ

Yetkin insanlar sutka ərzində bir dəfə, yəni monofazalı, bəzi hallarda iki dəfə yəni difazalı yatır. Təkrar yuxu qısa müddətli olub, 1,0-1,5 saat çəkir. Uşaqlar çox fazalı, yəni polifazalı yuxu tipinə malik olurlar. Yenidoğulmuşlar sutkanın...

Insan skeleti

GÖVDƏNİN SKELETİ

Gövdənin skeletinin əsasını 33-34 onurğadan, fəqərədən, ibarət olan, onurğa sütunu təşkil edir. Gövdənin skeleti onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyü olmaqla üç yerə ayrılır. Onurğa sütunu 7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma,...

Qan

QAN QRUPLARI

İtirilmiş qanı əvəz etmək üçün orqanizmə qan köçürmək lazım gəlir ki, bu qan qrupu da xəstənin qan qrupuna uyğun gəlməlidir. 1901-ci ildə Vyana alimi K. Landşteyner insan qanını üç qrupa bölmüş, 1907-ci ildə Çex...

QİÇS

QİÇS nədir  

Bütün dünyanı narahat edən problem “SPİD” adlanır ki, bu dəhşətli xəstəliyin törənməsinə səbəb virusdur. AİDS isə xəstəliyin beynəlxalq işarəsidir. Bu növ immun çatışmazlığı ilə müxtəlif yaş dövründə olan insanlar ya xəstəliklərin sonrakı nəticəsindən, yaxud...

Yaddaş

YADDAŞ NƏDİR

Yaddaş orqanizm tərəfindən qəbul edilmiş informasiyaların saxlanılması, möhkəmlənməsi, yada salınaraq ifa edilməsi prosesidir. Təkamül prosesində formalaşan yaddaş ibtidailərdən tutmuş ali heyvanlara qədər olan bütün canlılarda vardır. İnformasiyaların saxlanılma müddətinə görə qısamüddətli və uzunmüddətli yaddaş...