TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ – pdf

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlərinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırılır və qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur.

TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ

Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə.

loading...

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi. Axundov İ. A. – Bakı: Mütərcim, 2014. – 100 səh.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...