TİBBİ KİTABLAR

Тibb bacısının məlumat kitabı – pdf

Parodont xəstəlikləri – pdf

Freyddən Lakana psixoanaliz – pdf

Ümumi nozologiya və tipik patoloji proseslər – pdf

Qanın laborator tədqiqinin klinik diaqnostik əhəmiyyəti – pdf

Anafilaktik şok və mikroelementlər – pdf

Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu – pdf

Psixologiya – pdf

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi – pdf

İnsanın orqanlar sistemi və xəstəlikləri – pdf

Sevgi məktubları, Z. Freyd  – pdf

İnsan və heyvan fiziologiyası, 1 hissə   – pdf

İnsan və heyvan fiziologiyası, 2 hissə  – pdf

Laborator tədqiqatların diaqnostik əhəmiyyəti – pdf

Ümumi və tibbi fizika terminlərinin qısa lüğəti – pdf

Təxirəsalınmaz yardımın əsasları – pdf

Tibbi biliklərin əsasları – pdf

Epidemologiya – pdf

İnfeksion xəstəliklər – pdf

Qidalanma və həzm fiziologiyası – pdf

Yara bakımı ve tedavisi – pdf

Ginekologiya – pdf

Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı – pdf

Kadın hastalıkları ve doğum – pdf

Möcüzəsiz möcüzə – pdf

Tibbi terminoloji – pdf

Uşaq Anatomiyası, Fiziologiyası Gigiyenası – pdf

Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri – pdf

Uşaqlarda həzmin kəskin pozğunluqları – pdf

Kütləvi tibb ensiklopediyası – pdf

loading...