Tagged: tibb

tibb

AZƏRBAYCANDA TİBBİN VƏ SƏHİYYƏNİN İNKİŞAF TARİXİ

1918- ci ildə may ayının 28-ində Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yaradıldı. Cümhuriyyət Hökumətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 1918- ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar oldu. Nazir...

Qan xərçəngi

QAMMA-QLOBULİN NƏDİR                      

Qamma-qlobulin qanın plazmasının protein komponentlərindən biridir.  Təxminən 85% əkscismlərdən ibarətdir.  Müvəqqəti olaraq müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin immunitetini gücləndirmək üçün verilir. Həmçinin immunoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilinər, məsələn İdiopatik trombositopenik purpurada. Qamma-qlobulin immunoqlobulin...

İnsan fiziologiyasi

İNSAN VƏ HEYVAN FİZİOLOGİYASI PDF

İnsan və heyvan fiziologiyası bioloji elmlərin bölmələrindən biridir və digər bioloji elmlər kimi canlı təbiət aləminin dinamikasını öyrənir. Fiziologiya yunan dilində hərfi tərcümədə fizio – təbiət, loqos – elm deməkdir. Fiziologiya – canlı orqanizmin...

Mentiqli suallar

TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ – pdf

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlərinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırılır və qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur....

Mentiqli suallar

İNSANIN ORQANLAR SİSTEMİ VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Dərs vəsaitində insanın istinad-hərəkət aparatı, qan, immun, ürək-damar, tənəffüs, həzm, sidik-cinsiyyət, endokrin, sinir və sensor sistemləri orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası, patologiyası haqqında qısa məlumat verilir. Bu sistemlərin bəzi xəstəliklərinin müalicəsi göstərilir. Kitabı yükləmək üçün linkə...