Tagged: təhsil

Mentiqli suallar

EPİTET NƏDİR

Epitet bədii təyin deməkdir. Cümlədə məcazi mənada işlənilən ifadədir. Məsələn “qara ideya” ifadəsi. İdeya qara ola bilməz, burada “qara” sözü məcazi mənada işlənir. Bu epitetdir. Epitet yunancadan “qoşma, əlavə deməkdir”. Epitet söz birləşmələrinin birinci...

Qan

QAN QRUPLARI

İtirilmiş qanı əvəz etmək üçün orqanizmə qan köçürmək lazım gəlir ki, bu qan qrupu da xəstənin qan qrupuna uyğun gəlməlidir. 1901-ci ildə Vyana alimi K. Landşteyner insan qanını üç qrupa bölmüş, 1907-ci ildə Çex...

Mentiqli suallar

SUBBAKALAVR NƏDİR

Subbakalavr orta ixtisas təhsili alan tələbədir. Bakalavr isə ali məktəbdə, yəni universitet, təhsili almış şəxslərdir. 2019-cu ildən etibarən subbakalavrlar ali məktəblərə imtahansız qəbul olma imkanı əldə edəcəklər. Subbakalavrlar ali məktəblərə ixtisas seçimi zamanı, abituriyentlər...

body

“İNSAN BƏDƏNİ” ingilis və rus dillərində sözlər

Abdomen — брюшная полость — qarın boşluğu Ankle — лодыжка — topuq Armpit — подмышка — qolun altı Arteries — артерии — arteriyalar Back — спина — bel Backbone — позвоночник — onurğa Belly,...

Mentiqli suallar

PSİXOLOGİYA PDF

Psixologiya pdf dərslik Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik. Professor S. İ. Seyidov və professor M. Ə. Həmzəyevin elmi redaktorluğu ilə Dərslikdə «Psixologiya» proqramına müvafiq olaraq psixologiyanın predmeti və metodları, fəaliyyət və...

İngilis dili

İNGİLİS DİLİNİN ƏLİFBASI

İngilis dilində 26 hərf, 44 səs var. Onlardan 5-i sait, 21- isə samitdir. Hərflər: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt,...

Mentiqli suallar

RUS ƏLİFBASI

Rus dilində 33 hərf var, onlardan 10 sait 21 isə samitdir. Digər iki hərf: ь və ъ – səsiz hərflərdir. Rus əlifbası:  А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К,...

Olivia Culpon

QADIN CİNSİYYƏT ORQANI ŞƏKİLLƏRİ

Qadın xarici cinsiyyət orqanlarına aiddir qasıq, böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları və klitor. Qasıq tüklə örtülmüş dəri və yağ toxuması sahəsihidir. Böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları və klitor  seks zamanı ölçücə böyüyən və vəcdə gələn...

Mentiqli suallar

RUS DİLİ LÜĞƏTİ

Azərbaycan-rus dilində lüğət geniş oxuyucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Rus dili lüğəti əlifba sırasına uyğun olaraq yazılıb. Bəzən sözlərin izahına da yer ayrılmışdır. Rus dilində lüğətdə bəzi sözlərin cümlə daxilində, həmçinin söz birləşməsi şəklində...