Tagged: tədqiqat

Qoz

TƏNƏFFÜS  ÜZVLƏRİ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ MÜALİCƏVİ  BİTKİLƏR

Məlumdur  ki,  insan  bədənində  oksidləşmə  və  maddələrin  parçalanması  prosesləri  üçün  oksigen  lazımdır. Bunun sayəsində  enerji  yaranır  ki,  bu  enerji  hesabına  bədən  hüceyrələri və  ayrı-ayrı üzvlərimiz öz  işini  davam etdirir.  Digər tərəfdən  bədənimizdə parçalanmanın zərərli...

korset

BEL AĞRISINDA KARSETİN TƏTBİQİ

Aparılan müalicələrin təsirini artırmaq, daha tez sağalmaq üçün karset istifadə etmək çox xeyirlidir. Karset ani bel tutulmaları zamanı xəstənin daha rahat hərəkət etməsinə kömək edir. Beli isti saxlayaraq qan dövranını artırır. Yeriməni asanlaşdırır, xüsusilə...

ENERJİ RESURSLARI

ENERJİ RESURSLARI VƏ ONDAN İSTİFADƏ

İnsanın   mövcud   olduğu   tarix   boyu   bəşəriyyətin   təşəkkül   tapması   və inkişafı   enerjinin  əldə edilməsi   və istifadəsi ilə sıx bağlıdır. İnsanın tələbatı yalnız enerjinin əldə olunması şəraitində ödənilə bilər: enerji nə qədər əlverişli və asan əldə...

Neyronlar

ÖZ-ÖZÜNƏ DANIŞMAĞIN XEYİRİ

Öz-özünə danışmaq beyni inkişaf etdirir. Madison Universitetinin (ABŞ) mütəxəssisləri tədqiqat nəticəsində belə müəyyən ediblər. Düşüncəyə görə insan özü ilə danışdıqda yaranan danışmaq ehtiyacı beynin inkişafına təkan verir. İnsanın öz-özü ilə danışmasında psixoloqlar heç bir...

SPİROMETRİYA

SPİROMETRİYA VƏ YA SPİROQRAFİYA NƏDİR?

Spirometriya ən çox istifadə olunan pulmoner funksiyonal test olub ağciyərlərin funksiyasını xüsusən də inspirator tənəffüs və ekspirator tənəffüs zamanı əmələ gələn hava həcmini ölçmək məqsədi ilə istifadə olunan metoddur. Bu test  Bronxial astma, kistik...

SOSİAL EKOLOGİYA

EKOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİ

Ekologiyanın tarixi  kökləri  çox qədim dövrlərə gedib  çıxır.  Canlı orqanizmlərin     həyatı, onların  xarici mühitdən   onu  əhatə edən  üzvi  və qeyri-üzvi  mühitdən   asılı  olması,  heyvan  və bitkilərin  yayılması  xarakteri haqqında məlumatlara hələ eramızdan əvvəlki dövrlərdə...

QLOBALLAŞMA

RƏNGLƏR XASİYYƏTDƏN XƏBƏR VERİR

Bir neçə il əvvəl keçirilmiş tədqiqat insanların sevdiyi rənglərin və xasiyyətlərinin arasındakı əlaqəni analiz etmişdir. Psixoloqlar isti və soyuq adı altında iki qrupa bölünən rəngləri seçən insanların xasiyyətlərini bu rəngələrə əsasən müəyyən ediblər. Daha ...

Qırmızı bibər

CİNSİ ƏLAQƏNİ GÜCLƏNDİRƏN QİDA MƏHSULLARI

Qida insan sağlamlığı üçün çox vacibdir.  Həmçinin qəbul etdiyimiz məhsullar  cinsi həyatımızada böyük təsir edir. Cinsi əlaqənin normal olmasında qidalanma  əhəmiyyət.  Aşağıda nəzərinizə çatdırdığımız qida məhsullarının seksual aktivliyə müsbət təsir etdiyi məlum olub. Araşdırma...

TELEPAT VƏ EKSTRASENSLƏR

TELEPAT VƏ EKSTRASENSLƏR

Bu gün «ekstrasens» ən çox dəbdə olan sözlərdəndir.  Xalqı «müalicə etməyə» girişən geoloq, mühəndis ya santexniklər özləri heç həmin sözün doğru-dürüst mənasını da bilmirlər. Çünki bu, mövcud olmayan şeyi ifadə etmək üçün uydurulmuş bir...

SƏHƏRLƏR SEKS

İNSANLAR NİYƏ SEKSDƏN ÇƏKİNİRLƏR

Seks həyatın bir çox aspektlərinə güclü təsir edir, o insanın əsas fizioloji tələbatlardandır. Seks sosial həyatın əsas elementidir. Ancaq millionlarla insanlar böyük yaşlı həyatlarının çox hissəsini sekssiz keçirirlər. Bu emosional pozğunluğa və aşağı özünü...

TORELANTLIQ

TOLERANTLIQ VƏ TARİXİ

Tolerantlıq bu gün mütərəqqi dünyanın  ən çox müzakirə etdiyi məsələlərdən biridir. Çünki bəşəriyyətin gələcəyi tolerantlıq prinsiplərinin   necə və hansı  səviyyədə bərqərar   olmasından   asılıdır.   Dünyada   yüzlərlə din,   məzhəb   və təriqət   var,   eyni   zamanda, minlərlə xalq...

Yumurta

GÜNDƏ İKİ YUMURTA VƏ 9 DƏYİŞİKLİK

Yumurtanın orqanizmə faydası artıq çoxdan məlumdur.  Aşağıda yumurtanın faydaları göstərilib. Gündəlik norma 2-3 yumurtadır. Beyin hüceyrələrinin normal kommunikasiyası fosfolipidlərdən asılıdır. Onlar isə holindən ibarətdirlər.  Məhz bu vitamin beyinin əsas inkişaf mənbəyidir. Holin çatışmamazlığı yaddaşın...