Tagged: sümük

Insan skeleti

GÖVDƏNİN SKELETİ

Gövdənin skeletinin əsasını 33-34 onurğadan, fəqərədən, ibarət olan, onurğa sütunu təşkil edir. Gövdənin skeleti onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyü olmaqla üç yerə ayrılır. Onurğa sütunu 7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma,...

ƏZƏLƏLƏRİN QURULUŞU

ƏZƏLƏLƏR VƏ ONLARIN FUNKSİALARI

Əzələ sistemi hərəkət aparatının aktiv hisəsidir. Əzələlərin yığılması nəticəsində orqanizmin yer dəyişməsi təmin olunur, bədən müxtəlif hərəkətlər edir və şaquli vəziyyətdə saxlanılır. Əzələlər yığıldıqda tənəffüs, çeynəmə, udma, nitq baş verir, əzələlər daxili orqanların funksiyalarına...

Sümüklər

SÜMÜKLƏRİN TƏSNİFATI

Skeletin sturuktur funksional vahidi sümükdür. Sümük, sümük toxumasından yaranır, xaricdən birləşdirici toxuma ilə örtülüdür. Sümüklərin uclarında, böyümə zonasında qığırdaq toxuması vardır. Sümüklərin daxilində sümük iliyi yerləşir ki, bu da reatikuliyar toxumadan yaranmışdır. İnsan skeleti...

AĞ CİYƏR XƏRÇƏNGİ

ÇİYİN AĞRILARI

Çiyin ağrılarının ən çox rast gəlinən səbəblərindən biri çiyin nahiyəsindəki əzələlərin gücə düşməsi nəticəsində meydana gəlir. Əzələlərdə yırtıqlar, əzələləri sümüklərə yapışdıran bağlarda (tendonlarda) tendinitlər ola bilər. Çiyinlərdə qan dövranının pozulması da ağrıya səbəb ola...

Ayaq ağrısı

AYAQ AĞRISI

Ayaq ağrısı bir çox xəstəlik zamanı mümkündür. Hər bir insan azı bir dəfə ayağında ağrı hissi yaşayıb. Ayaq ağrısının səbəbləri çox ola bilər. Ayaqada ağrıdan əlavə yorğunluq, istilik, keyləşmə hissi də mümkündür. Hərdən spazm...

OYNAQ, SÜMÜK VƏ AYAQ AĞRILARINI 7 GÜNƏ KƏSƏN RESEPT

Resept tərkibinə görə sümük–oynaq üçün ideal tərkibdir. Effekti sınanılıb. Oynaqların qığırdağını, sümüklərin sağlamlığını qoruyur, problemləri aradan qaldırır. İstinadən ayaq, diz, əl, boyun, bel ağrılarında tətbiq edilən resepti təqdim edir: 150 qr istənilən növ qida...

Osteoxondroz

OSTEOXONDROZ – DÖVRÜMÜZÜN ƏN YAYILMIŞ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN

El arasında duzlaşma adlanan osteoxondroza beldə, boyunda, sinədə, dabanda, ümumiyyətlə, bütün oynaqlarda rast gəlinir. Osteoxondroz onurğanın, xüsusilə fəqərəarası disklərin prosesə cəlb olunması ilə başlayan distrofik-degenerativ xəstəlikdir. Yəni bu zaman fəqərəarası disklərin qidalanması və strukturu...

Energetik içkilər

PİVƏ HAQQINDA

Fakta görə ən təhlükəli alkoqol olmasına görə deyil həm də hormonal sistemin ən təhlükəli pozucususudur. Bunda səbəbkar pivənin komponentlərindən biridir. Mayaotu  adlanan bu bitki pivəyə spesifik acı dad verir. Ən maraqlısı odur ki, mayaotunda...

Dar Cins

DAR PALTARIN QORXUNC NƏTİCƏLƏRİ

Dar paltarlar orqanların sağlamlığına mənfi təsir edir, xüsusilə dar cins kimi sərt parçalar bu zərəri iki dəfə artırır. Dar paltarların bədənə verdiyi zərərlərlə tanış edib. Qan dövranına mane olur Beli və ayaqları çox sıxan...

Authomterapiya

FİZİOTERAPİYA

Fizioterapiya itirilən hərəkət və funksiyanın bərpa olunması üçün istifadə olunur. Hər yaşdan olan insanlarda ağrıların azaldılması və xəstəliklərin profilaktikasına kömək edir. Qeyd olunan patologiyaların hər birində istifadə oluna bilər. Sinirlər – nevrit, polinevrit, neyropatiya,...

REVMATİK POLİMİALGİYA

RADİKULİT NƏDİR

Radikulit fəqərəarası dəliyə daxil olan sinir köklərinin iltihabıdır. Güclü və dözülməz ağrı ilə özünü büruzə verən bu xəstəlik 95% hallarda osteoxondroz, qalan 5% hallarda isə travma, onurğa sütununun defarmasiyası və yırtıqları nəticəsində əmələ gəlir....

Diz

MENİSK YARALANMALARI

Menisk oynağında olan C şəklində qığırdaqa bənzər strukturdur. Menisk dizə düşən yükü diz oynaq səthinə bərabər şəkildə paylayaraq oynağın bütövlüyünün qorunmasını təmin edən əhəmiyyətli strukturdur. Menisk cırılması necə meydana gəlir? Menisk oynaq səthlərində dururlar...