Tagged: şiş

LİMFA

LİMFA DÜYÜNLƏRİ

Limfa düyünləri limfa sisteminin periferik orqanıdır, onlar bioloji filtr funksiyasını yerinə yetirir. Limfa düyünlərindən orqanlar və bədən hissələrindən gələn limfa axır. İnsan bədənində bu düyünlərinin ümumi sayı 500-700 arasındadır. Limfa düyünləri müxtəlif ölçülərdə və...

Süd vəzi xərçəngi

SÜD VƏZİSİ XƏRÇƏNGİ BU İKİ SƏBƏBDƏN YARANIR  – şok tədqiqat

Mütəxəssislər süd vəzisi xərçənginin inkişafının əsas səbəblərini açıqlayıblar. “International Journal of Cancer” nəşrində dərc edilmiş tədqiqata əsasən, xərçəngin bu növünün inkişafında piylənmə və alkoqoldan sui-istifadə böyük rol oynayır. Avstraliyalı mütəxəssislər 6 tədqiqatın nəticələrini əldə...

Varikosel

VARİKOSELE NƏDİR

Varikosele adı iki söz birləşməsindən əmələ gəlir: latın sözü varix – “vena düyünü” və yunan sözü sele – köpmə, şiş, birlikdə isə varikosele “vena düyünlərinin şişməsi” deməkdir. Varikosel xəstəliyi xayalardakı damarların genişlənməsidir. Bunu ayaqda...

Kişi

BUNLAR KİŞİRƏLDƏ XƏRÇƏNGƏ İŞARƏDİR

Xərçəngin bir çox əlamətləri ola bilər. Ona görə də səhhətinizdə kiçik də olsa problem olduğunu hiss etdikdə mütləq mütəxəssisə müraciət etməyiniz vacibdir. Daha çox kişilərdə rast gəlinən xərçəng əlamətlərinə biganə yanaşdıqda xəstəliyin müalicəsinə çox...

Mədə qanaxması

QARIN BOŞLUĞU ORQANLARININ MÜAYİNƏSİ

Qarın boşluğu orqanlarmın müayinəsi zamanı qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, qarınarxa sahəsi və damarlar qiymətləndirilir. Qarın boşluğu orqanları aşağıdakı hallarda müayinə edilə bilər: Şiş törəmələrinə şübhə olduqda; Həzm orqanlarının xroniki xəstəlikləri; Qarnın yuxarı...

SÜD VƏZİLƏRİNİN XƏRÇƏNGİ

ƏLLƏ MÜAYİNƏ ÜSULLLARI

Əllə müayinə zamanı süd vəzi toxumasında normal və patoloji sahələri ayırmağı bacarmaq vacibdir. Əllə müayinə zamanı süd vəzi toxuması əsla baş və şəhadət barmağı arasında sıxılmamalı, baş və çeçələ barmaqlar xaric digər üç barmaqların...

zob

DÜYÜNLÜ ZOB

Düyünlər hər 2 nəfərdən birində rast gəlinir. Düyün vəzin daxilində yerləşib strukturuna görə vəz toxumasindan fərqlənən sahədir. Hər 100 düyündən 5-i xərçəng riski daşıyır. Düyün kimlərdə daha çox rastlanır: Yod çatışmazlığı olanlarda Radiasiyaya məruz...

limfodema

LİMFA DAMARLARI VƏ LİMFA AXARLARI

Limfa kapliyarları birləşərək limfa damarlarını əmələ gətirir. Limfa damarlarının daxilində limfa axınını tənzim edən qapaqlar yerləşir. Limfa damaraları sıxıldıqda qapaqlar damarların divarına yapışır, boşaldıqda isə qapaqlar limfa mayesi ilə dolaraq onun geri qayıtmasının qarşısını...

Melanoma

MELANOMA

Melanoma ən təhlükəli bədxassəli şişlərdən biridir, çünki sürətlə inkişaf edərək ətraf toxumalara yayılır və onları da məhv edir. Buna baxmayaraq erkən diaqnoz qoyulduğu zaman müalicə etmək mümkündür. Melanomanı vaxtında aşkarlamaq üçün nəyi bilmək lazımdır?...

linfa sistemi

LİMFA DÜYÜNLƏRİNİN SƏBƏBİ

Limfa düyünləri immun sistemin tərkib hissəsi olan limfatik sistemin əsas elementidir. Limfa düyünləri normada bir neçə millimetr ölçüdən 1-2 sm ölçüyə qədər ola bilər. Böyümüş limfa düyünləri öz normal ölçüsündən 2-3 dəfə böyük olur....

Süd vəzi xərçəngi

DÖŞ XƏRÇƏNGİNDƏN NECƏ QORUNMAQ OLAR

Döş xərçəngi ölümə səbəb olması baxımından ağciyər xərçəngindən sonra ikinci yerdədir. Ancaq həyat vərdişinizə çevirməniz lazım olan sadə tədbirlərlə döş xərçənginin riskindən böyük nisbətdə qorunmaq mümkündür. İdeal çəkiyə sahib olan qadınların artıq çəkili olanlara...

Ödem

HAMİLƏLİKDƏ ÖDƏM

Hamiləlik günləri özəl olduğu kimi eyni zamanda, çətinlikləri də var. Bu çətinliklərdən biri də hamiləlikdə rastlaşılan ödəm problemidir. Ödəm orqanizmin müəyyən hissəsində su yığılma nəticəsində yaranan şişkinlikdir. Hamiləlik böyüdükcə bu problemlə tez – tez...