Tagged: qan

Qan

QAN QRUPLARI

İtirilmiş qanı əvəz etmək üçün orqanizmə qan köçürmək lazım gəlir ki, bu qan qrupu da xəstənin qan qrupuna uyğun gəlməlidir. 1901-ci ildə Vyana alimi K. Landşteyner insan qanını üç qrupa bölmüş, 1907-ci ildə Çex...

Qanaxma zamanı tibbi yardım

QANIN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Talassemiyada irsi olaraq qlobin halqalarından birinin sintezi pozulur. Qanda dəmirin miqdarı normal və ya yüksək olur. Ən çox rast gəlinən forması beta talassemiyadır. Bu xəstəlik zamanı eritrositlər sümük iliyində ölür, əmələ gələn anemiya uşağı...

İmmunitet

İMMUN ÇATIŞMAZLIĞI

İmmunokompetent sistemi orqanizmin vacib mühafizə reaksiyası olan immunitetin əsasıdır. Bu sistemdə baş verən hər hansı qüsur immun proseslərin pozulmasına gətirib çıxarır. İmmun çatışmazlığı nəticəsində orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqaviməti zəiflədiyindən, belə insanlar tez-tez xəstələnir və...

Qan

QANIN TƏRKİBİ VƏ MİQDARI

Qan maye toxuma olub plazma və formalı elementlərdən ibarətdir. Qan orqanizmin normal funksiyasını təmin edən sistemdir. Qan, sümük iliyi, qaraciyər, dalaq və limfa düyünləri qan sisteminə daxildir. Orqanizmin daxili mühitini qan, limfa, toxumaarası maye...

Babasil

TROMBEKTOMİYA

Babasil vaxtında müalicə edilmirsə, bir ağırlaşma meydana gəlir. Bunlardan biri babasil düyünün trombozudur. Babasil düyünü damar olduğundan onun zədəsi və içəridəki qan axınının yavaşlanması, qanın qatılaşması və düyünün zədələnməsi nəticəsində onda tromb, yəni, qan...

İnsulin

İNSULİN SƏVİYYƏSİNİ NECƏ NORMAYA SALMAQ OLAR?

Məqalə insulin müqavimətinin yaranmasının ilkin mərhələsi zamanı insulin səviyyəsinin normada saxlanmasının əsas tədbirlərinə aiddir. Meyvə miqdarını azaldın. Fruktoza insulinə qarşı həssaslığı azaldır, qaraciyər funksiyasını pozur. Gün ərzində 30 q fruktoza 1 alma və ya...

Həcəmət

HƏCƏMƏT NÖQTƏLƏRİ VƏ FAYDALARI

Başdan olunan həcəmət nöqtələri – qulaqarxası, əmgək ətrafları, alnın üstü, ənsənin üstü və təpə. Həcəmətin tətbiq olunduğu xəstəliklər: yaddaşsızlıq diqqət zəifliyi göz xəstəlikləri baş ağrısı və s. Ürəyin üstü: kürək tərəfdən ürəyin üstünə 3...

Hamiləlik və qarın

HAMİLƏLİKDƏ BABASİL

Hamiləlikdə babasil yayğın haldır. Çox zaman hamiləlik zamanı yaranan babasil bütün ömür boyu qalır. Bu hal hamiləlikdə babasildən əziyyət çəkən hər ikinci qadında baş verir.  Ümumiyyətlə insanların 10-20% babasildən əziyyət çəkir. Hamiləlikdə babasilin qarşısını...

Talassemiya

TALASSEMİYA

 Talassemiya zülal çatışmazlığıdır, o hemoqlobin istehsalı zamanı yaranır. Zülal oksigeni ağciyərlərdən bədənə nəql edir və qana qırmızı rəng verir. Talassemiya xroniki anemiya ilə xarakterizə olunan genetik qan xəstəliyidir. Talassemiya irsi xəstəlik olduğundan valideyindən övlada...

Babasil

BABASİL NƏDİR VƏ NECƏ YARANIR

Yoğun bağırsağın sonu, həzm sisteminin son hissəsi, düz bağırsaq adlanır. Yoğun bağırsağın sonu anal deşikdir. Yoğun bağırsağın qan dövranını beş arteriya təmin edir, onlardan biri təkdir hansı ki hemorroidal adlanır. Qanın axışını isə damarlar...

Gəzinti

YERİDİKDƏ ORQANİZMDƏ BAŞ VERƏN 5 DƏYİŞİKLİK

Adi gəzinti həkimə getmə ehtiyyacını azalda bilər. Cəmi 30 dəqiqəlik gəzinti fiziki göstəriciləri yaxşılaşdırır. Ciyərlərin həcmi böyüyür Ciyərlərə oksigen axını çoxalır, qanda toksinlərin konsentrasiyası azalır. Görmə yaxşılaşır Yeriş zamanı orqanizm rahatlayır və göz yorğunluğu...

Xroniki venoz çatışmazlığı

XRONİKİ VENOZ ÇATIŞMAZLIĞI

Xroniki venoz çatışmazlıq  aşağı ətraflarda venoz axının pozulması nəticəsində yaranan patologiyadır. XVÇ zamanı baldır nahiyəsində ödem və piqment dəyişiklikləri, ayaqlarda yorğunluq və ağırlıq hissi, gecə saatlarında qıcolmalar qeydə alınır. Proqressivləşən venoz çatışmazlıq trofiki xoraların...