Tagged: mədə

güvəc

UŞAQLARDA İSHAL

İshal uşaqlarda ən çox görülən həzm sistemi problemlərindən biridir. Bu simptom körpənin mədə-bağırsaq traktının müxtəlif xəstəliklərində və infeksiyalarında ortaya çıxır. Uşaqlarda ishalın səbəbləri çox müxtəlif ola bilər. Bunların bəzilərini aşağıdakı qruplara bölmək olar: Qida...

Körpə

KÖRPƏLƏRDƏ PİLOROSPAZM VƏ PİLOROSTENOZ

Pilorospazm mədə çıxacağının spastik yığılmasıdır. Buna səbəb mədənin çıxacağında olan reseptorların zəifləməsidir. Pilorospazm zamanı mədəyə daxil olan qida on iki barmaq bağırsağa keçə bilmir və nəticədə mədədə naraharlıq hissi yaranır. Xəstəliyə ən çox yenidoğulmuş...

güvəc

BAĞIRSAQ TIXANMASI

Bağırsaq tıxanması uşağın incə və ya qalın bağırsağının qismən və ya tam olaraq tıxanmasıdır. Tıxanma qidanın və nəcisin bağırsaqlardan keçməsinə maneə olur və uyğun şəkildə müalicə edilməzsə həyatı təhlükə yaradır. Bu problem anadangəlmə və...

Qastrit

QASTRİT

Qastrit – mədənin selikli qişasının iltihabıdır. Qastrit kəskin və xroniki olur. Kəskin qastrit, turşu və qələvilərlə zəhərlənmə nəticəsində, radiasiya zədələnməsindən sonra, yüksək miqdarda bəzi preparatlar, məsələn aspirin qəbul etdikdən sonra əmələ gəlir. Bu halda...

Mədə

QASTRİTİN NÖVLƏRİ

Qastritin növləri: Kimyəvi qastrit ən çox rezeksiya olunmuş mədə güdülündə, vaqotomiyadan sonra mədə çıxacağının anadangəlmə və ya qazanılma çatışmazlığında, onikbarmaq bağırsaq keçiriciliyinin xroniki pozğunluğunda müşahidə edilir. Xroniki qastritin bu forması pankreatik fermentlərin, öd turşularının...

Virus

HELİKOBAKTER PİLORİ NƏDİR?

Helikobakter pilori mədə və onikibarmaq bağırsağın müəyyən hissələrində yaşayan, spiralşəkilli və qram mənfi bakteriyadır. Hərəkət orqaneli olan qamçıları olduğuna görə hərəkətlidir. Dünya əhalisinin 50%da rast gəlinir. Bu bakteriya ilə yoluxan insanların 70-80% də heç...

ENDOSKOPİYA

ENDOSKOPİYA NƏ ZAMAN GƏRƏKLİDİR

Endoskopiya bu hallarda gərəklidir: Udma çətinliyi və çeynəmə problemləri. Keçməyən mədə yanmaları. Yuxu zamanı yaranan öskürək və səs qısılmaları. Yeməklərdən sonra və ya ac qarnına mədə sancısı və ağrısı. Şiddətli üst qarın ağrıları. Həzm...

Qəbzlik

HƏZM POZĞUNLUĞU

Aparılan çoxsaylı tətqiqatlar göstərir ki, uşaqlarda və böyüklərdə allergik xəstəliklərin əsasən allerqodermatozlarin patogenetik faktorlarından biri həzm pozğunluğudur. Həzm və sorulma prosesinin pozulması qida polisensibilizasiyasının proqressivləşhməsinə gətirib çıxarır. Qısa olaraq allergik xəstələrdə rast gəlinən şikayətləri...

Hamiləlik

HAMİLƏLİKDƏ MÜMKÜN MƏDƏ ŞİKAYƏTLƏRİ

Hamiləlikdə hormonların yüksəlməsi, uşaqlığın böyüyərək mədəyə təzyiq etməsi, mədədə ağrı, yanma, turşuma kimi şikayətlərlə özünü biruzə verə bilər. Hətta xalq arasında belə şikayətlər başladığı zaman bunu körpənin tüklənməsi ilə əlaqələndirirlər, halbuki mədə şikayətlərinin səbəbi...

qastrit

QASTRİTLƏR

Kəskin qastrit mədənin selikli qişasının kaskin iltihabına deyilir. Kəskin qastritlər mədənin hansı nahiyələrində baş verməsindən asılı olaraq diffuz  və ocaqlı ola bilirlər. Kəskin qastritin baş verməsinə bilavasitə səbəb olan patogen etioloji amillar 2 qrupa...

Həzm

QƏLƏVİ REFLÜKS QASTRİT

Qələvi Reflüks Qastrit on iki barmaq bağırsaqdakı öd kisəsi, mədəaltı vəzi və nazik bağırsaq möhtəviyyatının mədəyə geri qayıtması (reflüks) nəticəsində mədənin selikli qişasında yaranan zədələnməyə deyilir. Normalda mədənin içərisində bu möhtəviyyatlar olmur. Bu möhtəviyyatın...

Mədə şirəsi

MƏDƏ XORASI

Mədə xorası mədənin selikli qişasının tamlığının pozulmasıdır. Müxtəlif səbəblərdən mədə xorası yarana bilər. Ən çox səbəb olan faktorlara H.Pylori infeksiyasını, qeyri-steroid preparatların (aspirin, ibuprofen və s.) qəbulunu, stress, qeyri- düzgün qidalanmanı və s. qeyd...