Tagged: kitab

Mentiqli suallar

AZƏRBAYCANDA GENİŞ YAYILMIŞ SİNİR XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Kitab Azərbaycan ərazisində daha çox yayılmış sinir xəstəliklərinin təsvir və təhlilinə həsr olunmuşdur. Burada sinir sisteminin damar, iltihabi və onkoloji xəstəlikləri, epilepsiya, parkinsonizm, periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, nevroz və digər patologiyalar geniş şəkildə araşdırılmışdır....

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ – pdf

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ, türkçə Beş yılı aşan bir aradan sonra yapılan bu ikinci baskıda bazı bölümleri düzeltme, bazı çevirilerle kitabı destekleyip genişletme gereğini duydum. Bu yeni baskıya ilave ettiğim metinler Lakanı daha çok felsefi,...

Mentiqli suallar

ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR – pdf

Monoqrafiyada anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalana sisteminin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyası tədqiq olunur. Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə Anafilaktik şok və mikroelementlər. İ. A. Axundov, Monoqrafiya. – Bakı: 2019. 130-səh.

Mentiqli suallar

TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ – pdf

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlərinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırılır və qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur....

Mentiqli suallar

İNSANIN ORQANLAR SİSTEMİ VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Dərs vəsaitində insanın istinad-hərəkət aparatı, qan, immun, ürək-damar, tənəffüs, həzm, sidik-cinsiyyət, endokrin, sinir və sensor sistemləri orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası, patologiyası haqqında qısa məlumat verilir. Bu sistemlərin bəzi xəstəliklərinin müalicəsi göstərilir. Kitabı yükləmək üçün linkə...

Mentiqli suallar

QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİK DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ – pdf

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji rolu haqqında məlumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə səbəb olan patoloji proseslərin siyahısı verilmişdir. Kitabda verilən məlumatlar...

Mentiqli suallar

ÜMUMİ NOZOLOGİYA VƏ TİPİK PATOLOJİ PROSESLƏR – pdf

Dərs vəsaitində xəstəlik haqqında ümumi məlumat, xarici mühit amillərinin xəstəliklərin yaranmasında rolu, reaktivliyin patologiyada rolu, daxili amillərin xəstəliklərin əmələ gəlməsində rolu, hüceyrə zədələnmələri, mikrosirkulyasiyanın və yerli qan dövranının pozulması, iltihab, qızdırma, maddələr mübadiləsinin patologiyası,...

Mentiqli suallar

ТİBВ BACISININ MƏLUMAT KİTABI – pdf

Kitabda tibb bacısının mənəvi və peşə keyfiyyətləri, xəstələrə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika əməliyyatları, dərmanlar, onların aptekdən yazıb alınması, saxlanması və paylanması, xəstələrin müalicə qidası, terapevtik, vərəmli, infeksion, cərrahi və yaman şişləri olan xəstələrə, hamilə...