Tagged: intellekt

Müdlik sözlər

MÜDRİK SÖZLƏR

Müdrik sözlər qısa formada deyilmiş ancaq dərin mənaya sahib kəlimələrdir. Hər dövrün, hər xalqın müdrik insanları olur və olnarın müdrik sözləri, kəlamları. Müdrik sözlər zaman tanımır, müdrik kəlamlar əsrlərdən keçir və müasir həyatımızın bir...

Mentiqli suallar

MƏNTİQLİ SUALLAR

Masanın üstündə xətkeş, qələm, sirkul və pozan var. Vərəqin üzərində dairə çəkmək lazımdır. İlk öncə nə etmək gərəkdir ? Üç qohum traktorçunun Əli adlı qardaşı var. Əlinin isə qardaşı yoxdur. Bu necə mümkündür ?...

Daun sindromu

DAUN SİNDROMU

Daun sindromu tibbə 1866-cı ildən məlumdur. Bu sindromdan əziyyət çəkən uşaqlar bir-birlərinə oxşayır, boyları qısa olur, əqli inkişafdan geri qalır, kəllələri kiçik və yumru olub üz nahiyyəsində yastılaşır. Hər 800-1000 doğulan uşağa 1 daun...

EYNŞTEYN

İNTELLEKTUAL İNSANLARIN XOŞBƏXTLİK PROBLEMİ …

Nəyə görə yüksək intellektə malik insanların əksəriyyəti xoşbəxt ola bilmir? Və ya özlərini xoşbəxt hiss etmirlər? Bu gün bunu bir neçə səbəbini sizinlə bölüşmək istəyirəm: İntelektual insanların tələbləri böyükdür və yüksək standartları var. Onlar,...

MARAQLI VƏ MƏNALI STATUSLARKitab oxu

KİTAB OXUYUN, YOXSA …

Yavaş başlayan, lakin hər gün sürətlə inkişaf edən xronik bir neyrodegenerativ (neyronların ölməsi anlamına gəlir) xəstəlik Altsheymer adlanır. Xəstəlik nəticəsindəbeyin hüceyrələri məhv olur, insan əvvəl xatirələrini, sonra ətrafındakıları, ən sondaisə özünü belə unudur. Altsheymer...

Uşaqlarda epilepsiya

YÜNGÜL ƏQLİ GERİLİK VƏ ONUN KORREKSİYASI

Yüngül əqli gerilik nədir? Və necə korreksiya olunur? İnsanın sosial inkişafı üçün əqli cəhətdən inkişaf etməsi çox vacibdir. Amma istisna hallar da mümkündür. Məsələn, ətrafımızda bəzən elə hallarla rastlaşırıq ki, əqli cəhətdən geri qalan...

EYNŞTEYN

UĞURLU İNSANLAR UŞAQLIQDA NECƏ OLUR

Marsmello testi nədir? Uşaqlıqdan baxıldığında gələcək həyatda uğurlu olmağı təyin edən test nədir deyə baxsaq; yüksək İQ –mu? deyə düşünərik. Yüksək İQ- lu bir çox uşaq gələcəkdə cəmiyyətin marjinal insanları olurlar və layiq olduqları...

İntellekt

ZƏKA NƏDİR

Misal üçün belə bir eksperiment etsək: Aşağı və yuxarı intellektli iki insana eyni vəzifəni versək: Bank soymaq. Görərik ki aşağı intellektli insan daha yaxşı iş ortaya çıxaracaqdır, çünki yaşayacağı problemləri düşünmədən bankı soyacaqdır. Yuxarı...

İntellekt

MARAQLI GENETİK FAKTLAR

Dünya genetikasından faktlar: 1) İntellekt atadan yalnız qız övladlara (o da yalnız intellektin 50% -i ) ötürülə bilir. 2) İntellekt atadan oğula ötürülmür. Belə ki, əgər siz dahisinizsə, bu o demək deyil ki, oğlunuz...

Siqaret

NİKOTİNİN ORQANİZMƏ TƏSİRİ

Tütün insanlara ta qədim zamanlardan, təxminən 3000 ilə yaxındır ki məlumdur. İlk dəfə tütündən 1809-cu ildə çox zəhərli maddə olan nikotin alınmışdır. Siqaretin tüstüsündə 4000-dək zəhərli maddə vardır-onların arasında kanserogen, yəni bədxassəli şiş xəstəlikləri...

Uzun ömür

XOŞBƏXT OLMAĞIN ELMİ YOLLARI

Fiziki məşğələlər Gündəlik 7 dəqiqə fiziki məşğələ xoşbəxt və depressiyadan uzaq olmaq üçün yetərlidir. Tədqiqatlar belə nəticəyə gəlib. Yuxu Yetərli qədər yatmaq mənfi emosiyalara qarşı faydalıdır və xoşbəxt olmağa kömək edir. Tədqiqat. Ailə və...

İntellekt

İNTELLEKTİN POZUNTULARI

İntellekt və ya əqli qabiliyyət yaddaşla sıx bağlıdır, ancaq onun əsasında yaranır. Normal yaddaş intellekt üçün zəmin hazırlayır. Ancaq yaddaşı o qədər də güclü olmayan, lakin zəngin intellektual qabiliyyətə malik adamlar vardır. Və əksinə...