Tagged: göz

PRESBİOPİYA

PRESBİOPİYA NƏDİR

Göz mərcəyimiz yaxına və ya uzağa baxmağımızdan aslı olaraq sıxılıb genişləyə bilən, işığı lazımi bucaq altında sındıran orqanimizdir. Lakin 40 yaşa çatdıqda bu qabiliyyətimizi yavaş-yavaş itiririk. Bu zaman presbiopiya yaranır. Presbiopiya 40 yaşında göz...

GÖZLƏR

KERATOKONUS XƏSTƏLİYİ

Gözün şəffaf ön təbəqəsi olan buynuzlu qişa normada kürə formasında olmalıdır. Keratokonus xəstəliyi zamanı buynuzlu qişa nazilir, uzanır və konus formanı alır. Keratokonus çox ağır xəstəlikdir. Keratokonus korluğa səbəb ola bilər. Xəstəlik adətən uzun...

Görmə və gözün quruluşu

GÖRMƏ VƏ GÖZÜN QURULUŞU

Tədqiqatlar sayəsində müəyyən оlunmuşdu ki, insanların ətraf aləm haqqında aldığı infоrmasiyaların 80-90 faizi məhz gör­mə analizatоru vasitəsilə qəbul оlunur. Görmə duyğusu sayəsində biz cisimlərin fоrma və rəngini, ölçüsünü, həcmini, məsafəsini dərk edirik. Bu duyğular...

DİABETİK RETİNOPATİYA

GÖZLƏRDƏ QIZARTI

“Qırmızı göz” termini qanlı və qıcıqlanmış gözlər üçün istifadə olunur. Bu qızartı skleradakı kapilyarların genişlənməsi hesabına baş verir. Gözlərdəki qızartı adətən aşağıda göstərilən şikayətlərlə birgə müşahidə olunur: Ağrı Qaşınma Şişkinlik Dumanlı görmə və s....

SKLERODERMİYA NƏDİR

SKLERODERMİYA NƏDİR

Buna sistem sklerodermiya və ya proqressivləşən sistem skleroz da deyilir. Dərinin birləşdirici toxumasının sistem şəkildə dezorqanizasiyası və sklerozlaşması, həmçinin visseral patologiyalarla müşaiyət olunan xroniki gedişli revmatik xəstəlikdir. Nadir xəstəliklərdən hesab edilən hesab edilən sklerodermiya...

Göz və kompyuter

ALLERGİK KONYUNKTİVİT

Allergik xəstəliklər son illərdə bəlli bir artış göstərir. Başlıca səbəbi hava çirkliliyi, iqlim dəyişikliyi, sənayenin inkişafı və s. düşünülür. Allergik konyunktivit də, bu sıradan olan xəstəliklərdəndir. Allergik konyunktivit gözün konyunktiva qişasının iltihabıdı. Allergik konyunktivit...

Quru göz sindromu

ŞÖQREN SİNDROMU

Şöqren sindromu, ekzokrin vəzlərin tutulduğu, sistemik autoimmun bir xəstəlikdir. Tüpürcək və gözyaşı vəzlərindəki funksional və təməl pozulmalara bağlı olaraq qalıcı ağız və göz quruluğu, xəstəliyin ən önəmli işarəsidir. Əsas əlamətlər: Ağız quruluğu ( ən...

Göz

GÖZ ÜÇÜN VİTAMİNLƏR

İnsan orqanizminə normal funksiya üçün vitaminlər gərəkdir. Onların arasında elələridə var ki, çatışmamazlığı gözlərimizə təsir edir. Məsələn vitamin A çatışmamazlığı alatoranlıq havada görməni zəiflədir. Yaxşı görmə üçün B və C vitaminləridə vacibdir. Bu vitaminlər bir çox xəstəliklərin yaranma...