Tagged: gigiyena

Menstrual tsikl

QADINLARDA CİNSİ TSİKLLƏR

Ovulyasiya cinsi yetişkənliyə çatmış qadınlarda dövrü olaraq aylıq qanaxmalar aybaşı (menstruasiya) şəklində əmələ gəlir. Dörd mərhələdən ibarət olan cinsi tsikllər 27-28 gün müddətində davam edir: 1) ovulyasiyaönü; 2) ovulyasiya; 3) ovulyasiya sonrası; 4) sakitlik...

COVİD-19

COVID-19

Hal hazırda COVID-19 epidemiyasının hələ də davam etməsi, hətta bəzi ölkələrdə yenidən güclənmiş xəstəlik dalğası vəziyyətin ciddi olduğundan xəbər verir və bir çox müalicə metodları və dərmanlar istifadə olunsa da onların tam effekti hələ...

Xloramin

XLORAMİN MƏHLULU

Xloramin qeyri-üzvi birləşmədir, soyuq suda həll olunur, rəngsiz yağlı mayedir. Xloramin −40 °С`dən yuxarı temperaturda parçalanır. Xloramin məhlulu xlor qoxuludur. Soyuq suda yaxşı həll olur. Xloramin antiseptik vasitədir. Uzun müddət effektiv qalır. Xloramin suyun...

COVİD-19

EVİ KORONAVİRUSDAN QORUMAQ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR

Koronavirusun dünyada sürətlə yayıldığı bir zaman və ölkəmizdədə yoluxma sayının artdığını nəzərə alaraq evimizi COVİD-19 infeksiyasından qorumaq mütlədqdir. Evimizi koronavirusdan qorumaq üçün tövsiyyələr: Evin havasını tez-tez dəyişmək, gün ərzində azı 2 dəfə 30 dəqiqədən...

Hantavirus

HANTAVİRUS NƏDİR

Hantavirus gəmircilərdən yayılan virusdur, əsasən siçanlardan. İnsanın hantavirusa yoluxması əsasən heyvanlarla əlaqə yaxud insan bədəninə həmin heyvanların işəməyi, tüpürcəyi və sarə həyat məhsullarının düşməsi nəticəsində baş verir. Hantavirus insana havadakı tozla, heyvan işəməyi ilə...

BİTLƏR

UŞAĞIN BAŞINDA BİT

Uşağın başında bit varsa ana utanır, bunu gizlədir, sanki bu onun səhvidir. Bit natəmizlikdən xəbər vermir. Bit yağış suyundan yaranmır. Bit yaşamağı üçün insan qanına ehtiyac duran bir həşəratdır. Bədəndən kənarda iki saat canlı...

Gigiyena

GİGİYENA ELMİ

Gigiyena qədim yunancadan sağlamlıq gətirən deməkdir. Gigiyena profilaktik təbabətin elmi əsaslarını təşkil edir. Onun əsas məqsədi ətraf mühitin müxtəlif amillərinin və istehsalat şəraitinin insan orqanizminə, onun iş qabiliyyətinə və ömrünün uzadılmasına təsirini öyrənməkdir. Gigiyenanın...

Anal seks

ANAL ÇAT

Anal çat anal kanalın başlanğıcında mukozada bir qüsurdur, yəni anusda. Anusun çatlaqları xəstələr üçün əhəmiyyətli bir problemdir defekasiyada sıx yanma ağrıları, qaşınma, qanlı qırmızı axıntı, sfinkterin spazmı vardır. Xəstəlik 40-60 yaşlarında olan qadınlarda daha...

Menstrual tsikl

AYBAŞI HAQQINDA ƏTRAFLI

Aybaşı nədir? İlk aybaşı böyüməyin və bədəndə baş verən dəyişikliklərdən xəbər verir. Adətən aybaşı 2-5 gün davam edir, az ölçüdə qan və toxuma orqanizmdən xaric olur. Qızlarda adətən aybaşı 13 yaşında başlanır və əksəriyyətində...

Bizquyruq

BİZQUYRUQ QURDU

Bir çox analar uşağının nəcisində kiçik ağ qurdlar müşahidə edir. Bunlar bizquyruq dediyimiz enterobios qurdudur. Enterobiosis adlanan qurd xəstəliyi törədir. Bu qurd xəstəliyi əksər uşaqlarda var və tez-tez təkrar olunan bir xəstəlikdir. Bu haqda...

QADIN CİNSİYYƏT SİSTEMİ

MENSTRUASİYA ZAMANI QANIN RƏNGİ NƏYƏ İŞARƏDİR?

Parlaq qırmızı: Parlaq qırmızı aybaşı qanı, uşaqlıqdan yenicə atılan qanı ifadə edir. Qan axımının bu növü əsasən açıq rəngdə olur və aybaşısı düzənli olan qadınlarda görülər. Tünd qırmızı: Tünd qırmızı qan əsasən “köhnə qan”...

Pişik cırmağı

PİŞİK CIRMAĞI

Pişik cırmağı əsasən, pişiklərdə olan mikroblar tərəfindən törədilir xəstəlikdir. Bu bakteriyalar pişiyi xəstə etməsə də, amma insana dişlənmiş və ya cırmaqlanmış yaradan keçir. İnfeksiyalı pişik göz, ağız, zədələnmiş hər hansı dəri hissəmizi yalasa da...