Tagged: genetika

Qanaxma zamanı tibbi yardım

QANIN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Talassemiyada irsi olaraq qlobin halqalarından birinin sintezi pozulur. Qanda dəmirin miqdarı normal və ya yüksək olur. Ən çox rast gəlinən forması beta talassemiyadır. Bu xəstəlik zamanı eritrositlər sümük iliyində ölür, əmələ gələn anemiya uşağı...

Celal Şengör

CƏLAL ŞƏNGÖRÜ ANLAMAQ

Təbabət insan sağlamlığını öyrənir və xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bilinən 5 000 illik yazılı insanlıq tarixində təbabət digər elm sahələri kimi ciddi şəkildə inkişaf etdi. Təbabət belə zirvələrə çıxdığı üçün insanlar haqlı olaraq orada hər...

diqqet pozuntuluğu

QIZ UŞAQLARINA BARMAQ ARASI BAXANLAR

Biz insanlar, bəziləriniz nə qədər də buna etiraz etsə də, heyvanıq. Bir canlıyıq. Bütün canlılar kimi yaşamaq uğrunda mübarizə aparırıq. Yaşamaq uğrunda mübarizə əslində sağ qalmaq uğrunda mübarizə deyildir. Yaşamaq uğrunda mübarizə sizin mənliyinizi,...

Talassemiya

TALASSEMİYA

 Talassemiya zülal çatışmazlığıdır, o hemoqlobin istehsalı zamanı yaranır. Zülal oksigeni ağciyərlərdən bədənə nəql edir və qana qırmızı rəng verir. Talassemiya xroniki anemiya ilə xarakterizə olunan genetik qan xəstəliyidir. Talassemiya irsi xəstəlik olduğundan valideyindən övlada...

Daun sindromu

DAUN SİNDROMU

Daun sindromu tibbə 1866-cı ildən məlumdur. Bu sindromdan əziyyət çəkən uşaqlar bir-birlərinə oxşayır, boyları qısa olur, əqli inkişafdan geri qalır, kəllələri kiçik və yumru olub üz nahiyyəsində yastılaşır. Hər 800-1000 doğulan uşağa 1 daun...

Xəyanət

XƏYANƏTƏ MEYLLİ İNSANLARIN ORQANİZMİ FƏRQLİ İMİŞ – ARAŞDIRMA

Genlər həyatımızın hər aspektinə təsir edir. Onlar xarici görünüşümüzü,  xarakterimizi, gündəlik vərdişlərimizi müəyyənləşdirir. Həyatımız DNT-nin təsiri altındadır. Genlər müəyyən edir ki, hansı hormonlara daha həssas yanaşmalıyıq. Estrogen və testosteronun səviyyəsinin aşağı olması sonradan münasibətlərə də...

Genetika

DNT TESTİ

Şübhəli halllarda uşaq doğulana qədər atalığın təyin olunması DNT testi ilə edilir. Müayinənin dəqiqliyi 99-100 %. Lazım olunan material bir neçə metodla əldə edilir: Xorion (döl qişası) xovlarını biopsiyası: hamiləliyin 9-12ci həftəliyində ultrasəs müayinəsi...

Atanın və uşaq

ATADAN UŞAĞA KEÇƏN GENETİK ƏLAMƏTLƏR

Gözlərin rəngi Qara və qəhvəyi rəngli gözlər dominant əlamət oldugunnan atasının göz rəngi tünd olanda ressesiv əlamət olan boz,mavi və yaşıl rənglı gözləri olan uşaqların doğulma ehtimalı azdır. Hətta yeni doğulduqda açıq rəngli olsa...

Daun sindromu

DAUN SİNDROMU

Daun sindromu insanın 21-ci xromosomuyla bağlı genetik nizamsızlıq nəticəsində ortaya çıxan xromosom anomaliyasıdır. Hər 1000 uşaqdan təxminən ikisi Daun sindromu ilə dünyaya gəlir və uşaqda Daun sindromunun olma ehtimalı ananın yaşı artdıqca artır. Daun...

Daun sindromu

DAUN SİNDROMU NƏDİR

Hər bir insan bədənində, hüceyrələrimizin daxilində xromosomlar var. Bu xromosomlar genlərimizi daşıyır. Bir normal insanın fiziki, əqli normal olaraq doğulması və fəaliyyət göstərməsinə cavabdeh olan genlərimizidir. Bir hüceyrəmizdə 46 xromosom olur. Onlar hardan gəlir:...

Authomterapiya

VİLSON KONOVOLOV XƏSTƏLİYİ

Vilson konovolov xəstəliyi irsi xəstəlikdir. Seruloplazmın sintezinin pozulması nəticəsində misin daşınması ləngiyir. Nəticədə orqan və toxumalarda əsasən baş beyin və qaraciyərdə mis toparlanmış olur. Vilson konovolov xəstəliyi irsi xəstəlik olub autosom recesiv yolla ötürülür....

QAN QOHUMLUĞU

QAN QOHUMLARIN NİGAHI

Qan qohumları arasında bağlanan nigah uşaqda anadangəlmə eybəcərlik və xəstəliklərin əmələ gəlməsi risklərini artıran əsas faktorlardan hesab olunur. Səbəblərini izah edək. İnsan orqanizmi bütün hüceyrələrində 46 xromosom (23 cütlük) mövcüddur. Kişi və qadın cinsi...