Tagged: əzələ

Babasil

BABASİL NƏDİR VƏ NECƏ YARANIR

Yoğun bağırsağın sonu, həzm sisteminin son hissəsi, düz bağırsaq adlanır. Yoğun bağırsağın sonu anal deşikdir. Yoğun bağırsağın qan dövranını beş arteriya təmin edir, onlardan biri təkdir hansı ki hemorroidal adlanır. Qanın axışını isə damarlar...

Ayaqqabı

AYAQ AĞRILARI

Ayaq ağrılarının mümküm səbəbləri arasıdna güclü fiziki yük, ayaqqabı, bədənin narahat durması, qadınlarda hamiləlik ola bilər. Əgər ağrı varsa onları görməməzdikdən gəlmək olmaz. Belə simptomlar çox zaman xəstəlikdən xəbər verir. Ayaq ağrılarının ən sadə...

Babasil

HEMORROY NƏDİR

Hemorroy  düz bağırsağın ən aşağı hissəsində selikli qişanın altında yerləşən venoz damar toxumasının patoloji şəkildə dəyişməsindən ibarətdir. Babasil xəstəliyinin əvvəlində defekasiya aktının bir qədər çətinləşməsi, anal dəlik ətrafında qaşınma, düz bağırsağın son hissəsində yad...

Göz və kompyuter

GÖZ HƏRƏKƏTLƏRİ

Göz əzələlərində meydana gələ biləcək yorğunluğun qarşısını almaq və əzələləri gücləndirmək üçün edilməsi lazım olan məşqlər aşağıdakı kimidir. Başınız dik, qarşıya baxaraq və başınızı tərpətmədən gözlərinizi aşağıdakı kimi hərəkət etdirməniz kafi olacaqdır. Tavana baxın...

Kişi əlləri

ƏLLƏRİNİZ NİYƏ KEYİYİR

Əllərimizin niyə keyidiyini müəyyənləşdirmədən öncə əlimizə impulsların necə gəldiyini bir gözdən keçirək. Baş beyindən başlayan impuls əvvəlcə onurğa beynin boyun fəqərələrinə, sonra yuxarı, çiyinə ondan sonra da sinirlərlə dirsək və sonra da əl biləyindən...

Polineyropatiya

POLİNEYROPATİYA

Polineyropatiya periferik sinirlərin çoxsaylı zədələnmələri ilə xarakterizə olunan ağır nevroloji pozğunluqlardan biridir. Yunan dilindən tərcümədə xəstəliyin adı “çox sinirlərin xəstəliyi” mənasını daşıyır ki, bu da çox dəqiq şəkildə onun mahiyyətini əks etdirir. Polineyropatiyada demək...

Qadın afrodiziakları

DOĞUŞDAN SONRAKI BABASİL

Doğuş zamanı daxili hemorroidal düyünlərin xaricə çıxması və xarici hemorroidal düyünlərin trombozu baş verə bilər. Bu hal hamiləlik dövründəkindən fərqli görüntüdə olur. Ağrılar olur. Bu zaman nə etməli? Səbirli olmalı və qəbizliyə yol verməməli....

Varikoz

VARİKOZUN ƏLAMƏTLƏRİ

Hansı əlamətlər varikoz xəstəliyindən şübhələnməyə əsas verir? Ayaqda gözlə görünən venalar olduqda və bəzi simptomlar da bura qoşulduqda varikoz xəstəliyindən şubhələnmək asandır. Lakin bəzi hallarda ayaqda gözlə görünən qabarıq damarlar olmur. Bu halda simptomlar...

Bel

MİELOPATİYA

Mielopatiyanın nevroloji simptomları dәrhal üzә çıxmır. Birinci növbәdә bədənin hәrarәti 39 dәrәcәyә qәdәr yüksәlә bilәr, titrәmә vә ümumi narahatçılıq ola bilәr. Simptomlar birbaşa xәstәliyin әmәlә gәlmә sәbәblәrindәn vә prosesin gedişatından asılıdır. Әvvәlcә onurğa sütununun...

Ayaq ağrısı

PLANTAR FASİİT NƏDİR

Plantar fasiyəsi deyilən düz toxumanı ayaq barmağına birləşdirən düz toxuma lentidir. Plantar fasiiyası qısaca ayaq əzələlərini əhatə edən birləşdirici toxuma quruluşudur. Plantar fasiia, öndən arxa tərəfə doğru hərəkət edərkən topa bükülür. Ayaq kəmərini dəstəkləyən...

Tiklər

ÜZDƏ SİNİR TİKİ

Sinir tiklәri bәzi insanlarda qeyri-ixtiyari әzәlә dartmaları vә ya qırpmaları kimi müşahidә olunur. Tiklәr müxtәlif әzәlә qruplarında özlәrini büruzә verir – üz, boyun, bәdәn vә әtraflarda. Sinir tiklәri әmәlә gәlmә sәbәbindәn asılı olaraq: ilkin...

Masaj

MASAJIN FAYDASI VƏ ZƏRƏRLƏRİ

Masaj qəti bir müalicə üsulu olmayıb müalicənin asanlaşdırılması və sürətlənməsini təmin edir. Masaj ümumi olaraq aşağıdakı narahatlıqların aradan qaldırılmasında faydalıdır: Yorğunluq. Yorucu iş fasiləsiz sürdürülürsə adına yorğunluq dediyimiz xüsusi bir duyğu meydana gələr. Fiziki...