RUS ƏLİFBASI

Rus dilində 33 hərf var, onlardan 10 sait 21 isə samitdir. Digər iki hərf: ь və ъ – səsiz hərflərdir.

Rus əlifbası:  А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

Saitlər: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я

loading...

Samitlər: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ

Ъ (tvyordıy znak) – sait və samit hərflər arasında bölücü rolunu oynayır.

Məsələn: съел, объём, подъезд, подъём, субъект

Ь (myaqkiy znak) – öncə gələn saitlərin incəliyi üçün istifadə olunur, həmçinin samit və sait (е, ё, ю, я, и – dən əvvəl) hərflər arasında bölücü rolunu oynayır.

Məsələn: уголь, мальчик, семья, медальон, письмо

Yazılı formada Е, е və Ё, ё bir-birlərini əvəz edə bilər. Rus dilində heç bir söz Ъ  və Ь  başlamır. Daha çox sözlər K, ən az isə Ы hərfindən başlayır.

Unutma:  Ы, Ю, yaxud Я həriflərini  Г, К, Ж, Х, Ч, Ш, Щ həriflərindən sonra yazma, onların əvəzinə И, У, А ` dan istifadə et.

RUS ƏLİFBASI

А, а – “a”

Б, б – “be”

В, в – “ve”

Г, г – “qe”

Д, д – “de”

Е, е – “ye”

Ё, ё – “yo”

Ж, ж – “je”

З, з – “ze”

И, и — “i”

Й, й – “iy”,

К, к – “ka”

Л, л – “el”

М, м – “em”

Н, н – “en”

О, о – “o”

П, п – “pe”

Р, р – “er”

С, с – “es”

Т, т – “te”

У, у –“u”

Ф, ф – “ef”

Х, х – “xa”

Ц, ц – “tse”

Ч, ч – “çe”

Ш, ш — “şe”

Щ, щ – “şa”

Ъ, ъ – “tvyordıy znak”

Ы, ы – “ı”

Ь, ь – “myaqkiy znak”

Э, э – “eh”

Ю, ю – “yu”

Я, я – “ya”

 

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...