QANIN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Talassemiyada irsi olaraq qlobin halqalarından birinin sintezi pozulur. Qanda dəmirin miqdarı normal və ya yüksək olur. Ən çox rast gəlinən forması beta talassemiyadır.

Bu xəstəlik zamanı eritrositlər sümük iliyində ölür, əmələ gələn anemiya uşağı inkişafdan saxlayır. Dalağın həcmi böyüyür, sarılıq və solğunluq olur, skeletin formalaşması pozulur, yeniyetmələrdə cinsi yetişkənlik zəifləyir. Hemoqlobinin miqdarı qanda 30-50 q/l-ə qədər azalır. Eritrositlərin şəffaflığı çoxalır. Qanda dəmir nisbətən artır, eritrositlərdə osmotik rezistentlik yüksək olur.

Müalicə üçün daxilə 5 mq/gün dozada fol turşusu təyin olunur və vena daxilinə eritrositar kütlə köçürülür.

loading...

Hemofiliya irsi xəstəlik olub valideynlərdən övlada X xromosomu ilə əlaqəli şəkildə verilir. Bu xəstəlik zamanı qan laxtalanmır. Xəstəliyə kişilərdə rast gəlinir. Qadınlar özləri xəstələnmir, lakin xəstəliyi uşaqlarına keçirirlər.

Hemofiliyanın atipik laxtalanmanın VIII amilin, B tipi isə IX amilin sintezinin pozulması nəticəsində baş verir. Laxtalanmanın birinci mərhələsi hər iki xəstəlikdə pozulur, laxtalanma kəskin surətdə zəifləyir.

Bu xəstəliyin tam müalicəsi hələ ki, yoxdur.

İnsanın orqanlar sistemi və xəstəlikləri, i. A. Axundov, “MVS nəşr”, Bakı – 2019

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...