“İNSAN BƏDƏNİ” ingilis və rus dillərində sözlər

Abdomen — брюшная полость — qarın boşluğu

Ankle — лодыжка — topuq

Armpit — подмышка — qolun altı

loading...

Arteries — артерии — arteriyalar

Back — спина — bel

Backbone — позвоночник — onurğa

Belly, tummy; stomach — живот — qarın

Big toe — большой палец (на ноге) — ayaqda baş barmaq

Bile/gall — желчь — öd kisəsi

Bladder — мочевой пузырь — sidik kisəsi

Blood — кровь — qan

Bone — кость — sümük

Bone marrow — костный мозг — sümük iliyi

Brain — мозг — beyin

Buttocks — ягодицы —  yan

Calf — икра (ноги) — baldır

Cartilage — хрящ — qığırdaq

Cheek — щека — yanaq

Cheek bone — скула — almacıq sümüyü

Chest, breast; bosom, bust — грудь — sinə

Chin — подбородок — çənə

Collarbone — ключица — körpücük sümüyü

Ear — ухо — qulaq  —

Earlobe — мочка уха — qulağın ücü

Elbow — локоть — dirsək

Embryo/germ/nucleus — зародыш — döl

Esophagus — пищевод — qida borusu

Eye — глаз — göz

Eyebrow — бровь — qaş

Eyelash — ресничка — kiprik

Eyelid — веко — gözün qapağı

Face — лицо — üz

Finger — палец (на руке) — barmaq, əldə

Finger nail — ноготь (на пальце руки) – dırnaq, əldə

Fist — кулак — yumruq

Foot (feet) — ступня (ступни) — pəncə

Forearm — предплечье — bazu önü

Forehead, brow — лоб — alın

Gallbladder — желчный пузырь — öd kisəsi

Gland — гланда — badamcıq

Groin — пах — qasıq

Hair — волосы — saç

Hand / left and right — рука (левая, правая) — əl

Head — голова — baş

Heart — сердце — ürək

Heel — пятка — daban

Hip-bone/pelvis — таз — çanaq sümüyü

Hips, thigh — бедро — bud

Index finger — указательный палец — işarə barmağı

Iris — радужная оболочка глаза — gözün qüzehli qişası

Jaw — челюсть — çənə

Joint — сустав — oynaq

Kidneys — почки — böyrəklər

Knee — колено — diz

Kneecap — коленная чашечка — diz qapağı

Knuckle — сустав пальца — barmaq oynağı

Large intestine — толстая кишка — yoğun bağırsaq

Larynx — гортань — qırtlaq

Leg — нога (от бедра до ступни) — qılça

Lile duct — желчный проток — öd axaxığı

Lip — губа — dodaq

Little finger — мизинец (на руке) — balaca barmaq, əldə

Little toe — мизинец (на ноге)  — balaca barmaq, ayaqda

Liver — печень — qara ciyər

Lungs — легкие — ağ ciyər

Lymph-gland — лимфоузел — limfa düyünü

Lymphatic vessels — лимфатические сосуды — limfa damaları

Middle finger — средний палец — orta barmaq

Moustache — усы — bığ

Mouth — рот — ağız

Mucouse membrane — слизистая оболочка — selikli qişa

Muscle — мускул, мышца — əzələ

Neck — шея — boyun

Nose — нос — burun

Nostril — ноздря — nostril

Palm — ладонь — ovuc

Pancreas — поджелудочная железа — mədəaltı vəz

Pupil — зрачок — bəbək

Ring finger — безымянный палец — adsız barmaq

Shoulder — плечо — çiyin

Sinew/tendon — жила, сухожилие — vətər

Skin — кожа — dəri

Skull — череп  — kəllə

Small intestine — тонкая кишка — nazik bağırsaq

Sperm/scum/spunk — сперма — sperma

Spinal cord — спинной мозг — onurğa beyni

Stomach — желудок — mədə

Temple — висок — gicgah

Throat — горло — boğaz

Thumb — большой палец (на руке) — böyük barmaq, əldə

Toe — палец (на ноге) — barmaq, ayaqda

Toenail — ноготь (на пальце ноги) — dırnaq, ayaqda

Tongue — язык — dil

Tooth (teeth) — зуб (зубы) — diş

Veins — вены — vena

Vessel — сосуд — damar

Waist — талия — bel

Windpipe — трахея — nəfəs borucuğu

Wrist — запястье — bilək

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...