İNGİLİS DİLİNDƏ ƏSAS İFADƏLƏR

Hello, Hi – salam

Yes / No – bəli / xeyr

Welcome – xoş gəlmişsiniz

loading...

What is your name / My name is … – adınız nədir / mənim adım …

What is up / what`s new – işlər necədir?

Good / fine / bad – yaxşı / əla / pis

Nice to meet you – tanışlığımıza şadam

Excuse me – üzr istəyirəm

Please – lütfən

Would like – istərdim

Maybe – ola bilər, mümkündür

I don’t know – mən bilmirəm

Of course – əlbəttə

That’s right – bu düzdür, düzdür

That’s wrong – bu səhvdir, səhvdir

Are you busy now? – məşğulsan/ız

May I ask you?  –  sizdən soruşa bilərəm ?

Long time no see – çoxdandır görüşmürük !

See you soon!  – görüşəndək!

Till next time! – növbəti dəfəyədək!

Good luck!  – uğurlar !

Take care! – özünü qoru!

Have a nice day! – salamat qalın!

Good morning/ afternon / evening – sabahınız / hər vaxtınız / axşamınız xeyir

I’m sorry – təəssüf edirəm

I’m glad to see you – sizi görməyimə şadam

Not at all – dəyməz

You are welcome – buyurun

No problem / that’s ok – problem deyil / hər şey qaydasındadır

İngilis dilində 100 ən çox işlənilən söz.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...