EPİTET NƏDİR

Epitet bədii təyin deməkdir. Cümlədə məcazi mənada işlənilən ifadədir. Məsələn “qara ideya” ifadəsi. İdeya qara ola bilməz, burada “qara” sözü məcazi mənada işlənir. Bu epitetdir.

Epitet yunancadan “qoşma, əlavə deməkdir”. Epitet söz birləşmələrinin birinci tərəfi olur. Bədii təyin adlanır.

Bir epitet, ifadə qabiliyyətinə və tələffüz gözəlliyinə təsir edən bir söz şəkli və ya bir tərifdir. Məsələn: varlı lüğət, qızıl qələm.

loading...

Gördüyünüz kimi filologiyada epitetə bir neçə başıx açısı var.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...