Category: Uşağın sağlamlığı

Uşağın sağlamlığı, uşağa qulluq haqqında məqalələr. Xəstəliklər, onlardan qorunmaq haqqında məqalələr. Tibb Dünyası, sizin tibb məsləhətçiniz.

Uşaq yemək

UŞAQLARDA DÜZGÜN QİDALANMA

Uşaqlarla inadlaşıb qidalanma anını müharibə halına çevirməyin. Uşağa yemək seçmə haqqı verin, özü qidalanmasına şərait yaradın. Bu zaman onlarda özünəinam hissi və birisindən asılı olmama hissi formalaşacaq. Ana və ataların ən böyük səhvi uşaqların...

Uşaqlarda epilepsiya

UŞAQLARDA TÜKLƏNMƏ NÖVLƏRİ VƏ SƏBƏBLƏRİ

Dövrümüzdə uşaq və yeniyetmələrdə əsasən də qız uşaqlarında  tez – tez rast gəlinən şikayətlərdən biri də tüklənmədir. Tüklənmənin mütləlif formaları vardır. Hipertrixoz Hipertrixoz bədənin müxtəlif hissələrində çox miqdarda tükün əmələ gəlməsidir. Hirsutizmdən fərqi tüklərin...

Çəpgözlülük

UŞAQLARDA BURUN TIXANIQLIĞI

Burun tıxanıqlığı müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur və ya hər hansı xəsdəliyin göstəricisi kimi özünü biruzə verir. Gəlin ilk növbədə yeni doğulmuş körpələrdən başlayaq. Fizioloji olaraq körpələrdə burun dəliyi burun keçəcəyi dar olduğundan nəfəsalma...

Körpə

UŞAQLARDA QIL QURDU

Qıl qurdu ip şəkilli  2 mm uzunluqlu şəffaf şəkildə çox hərəkətli qurddur. Südəmər uşaqlarda bu qurd rastlanmaz. Uşaq artıq əlavə qidaya keçdi artıq bu qurdla yoluxma ehtimalı var deməkdir. Bu qurdla yoluxma uşaqlar yuyulmamış...

Körpə

UŞAQLARDA BUDBAŞI ÇIXIĞI

Uşaqlarda budbaşı çıxığı körpələrdə çox gözdən qaçan və sonradan böyük problemlər yaradan bir problemdi. Hər yeni doğulan uşaqda rast  gəlinməsi  100/60  nisbətindədi. Uşaqlarda budbaşı çıxığının səbəbləri: Ananın keçirdiyi infeksion xəstəliklər Hamiləlik dövründə az hərəkətlilik...

Uşaq infeksiyaları

UŞAQLARDA DIRNAĞIN GİGİYENASI

Uşaqlar anadan olduğu ilk 3 həfdəliyindən dırnağının tutulması məsləhət görülür. Bəzən səhvən keçmiş ənənəyə görə uşaqları 40 gününə kimi dırnaqlarının tutulmasını yasaqlayırlar. Bu əsassız və yalnəşdır. Dərnaqların uzun olması altına asanlıqla çirkin yığılmasına gətirir....

Uşaq və çay

UŞAQLARDA FEBRİL QICOLMA

Uşaqlarda yüksək temperatur nəticəsində yaranan qıcolmalar 3 aylıqdan başlayaraq olur. Uşaqlarda febril qıcolmanın səbəbləri: doğuş zamanı alınan travmalar, çəkisi zəyif olan, vaxtından əvvəl doğulan, bir neçə infeksiyon xəstəlik buket halında olan və s. Bu...

Uşaqlarda boy

UŞAQLARDA BAŞ ÇEVRƏSİ  

Bəzən baş çevrəsinə önəm verməyəen hətta ona zarafatyana ailəcə kimdəsə başın böyük, kiçik, önə doğru qabarıq, arxa ənsə yastı olduğunu stat gətirib keçirlər. Əgər nə vaxtsa ailədə olan hər hansı şəxsin baş quruluşunu görməzdən...

Uşaq vaxtı yuxusuzluq

GECƏ QORXULARI

Uşaq üçün yuxuya keçid, tanıdığı etibarlı mühitdən, insanlardan uzaqlaşmaq, tamamilə tanımadığı, bilinməyən və tək qalacağı bir vəziyyətə geçmək deməkdir. Buna görə gündəlik həyatda adi qorxular gecə uşaqlar tərəfindən şişirdilmiş hesab olunur. Uşaqlıqda izlənən gecə...

milium

MİLİUM, MİLİA, KERATİN KİSTLƏRİ

Miliumlar olçüsü 3 mm – dən kiçik olan səthi  keratin kistləridir. Yenidoğulmuşların 4 – 50 faizində miliumlara rast gəlinir. Xüsusilə üzdə, burunda, saçlı dəridə, gövdədə, qolların üst hissəsində olurlar. Bir neçə ilə sayı arta...

Uşaqlarda boy

UŞAQLARDA QOZBELLİK

Kifoz nədir? Səbəbi və müalicəsi. Bir zaman belin əyilməsi qocalıq əlaməti hesab edilirdi. Ancaq son dövrlər gənc yaşda belimizin azacıq qozbel olduğunu hiss edirik. El arasında şiş kimi tanınan xəstəlik tibbdə kifoz adlanır. Daha...

Körpə

KÖRPƏLƏRDƏ YAŞIL NƏCİS

Xanımları uşaqlarda ən çox narahat edən durumlardan biri də “yaşıl nəcis”dir. Birinci nəcisin yaşıl olmasının səbəbini aydınlaşdıraq. Nəcisin rənginə təsir göstərən əsas maddə məhz bilirubindir. Bağırsaq içərisində “normal” sürətlə hərəkət edərsə nəcis tünd qəhvəyi...