Category: Sinir sistemi

Beyin insultu

BEYİN QANSIZMASININ SƏBƏBLƏRİ

Beyin qanamasının səbəblərindən biri kəllə travmalarıdır. Başın travma alması , beləliklə kəllə əsasında hər hansı qırığın baş verməsi vəya beyin toxumasının ani yerdəyişməsi nəticəsində damarların gərilərək yırtılması beyin qanamasına səbəb olur. Ateroskleroz və hipertenziya...

Bel

MİELOPATİYA

Mielopatiyanın nevroloji simptomları dәrhal üzә çıxmır. Birinci növbәdә bədənin hәrarәti 39 dәrәcәyә qәdәr yüksәlә bilәr, titrәmә vә ümumi narahatçılıq ola bilәr. Simptomlar birbaşa xәstәliyin әmәlә gәlmә sәbәblәrindәn vә prosesin gedişatından asılıdır. Әvvәlcә onurğa sütununun...

Qocalma

QOCALIQ PSİXOZU

Bu xəstəlik adətən 70-75 yaşları arasında və daha gec rast gəlinir. Xəstəliyin meydana çıxmasında orqanizmin zərərli amillərə məruz qalmasına, infeksion, endokrin və daxili orqanların xəstəliklərinə əhəmiyyət verilir. Bəzi alimlərin fikrincə xəstəliyin əsasını təşkil edən...

Nevroz

NEVROZ VƏ ONUN ƏLAMƏTLƏRİ

Nevroz sinir sisteminin orqanik deyil, funksional pozğunluğudur. Nevroza tutulan insanlar daha çox həssas olur, hər bir şeyi çox dərindən düşünürlər. Nevroz olan insanlarda ürəkbulanma, boyun nahiyyəsində ağrılar, bulanıq görmə, yerişdə, nitqdə problemlər, dil tutulması...

Yuxusuzluq

YUXUSUZLUQ PROBLEMİ VƏ İNSOMNİYA

İnsomniya, yuxusuzluq, yuxuya getməkdə və yaxud yuxunu davam etdirməkdə çətinlik çəkməklə xarakterizə olunan yuxu pozuntusudur. Bir çox psixoloji pozuntu zamanı simptom kimi ortaya çıxan insomniya, yuxu pozuntusu kimi ən çox rast gəlinən pozuntulardandır. Həyəcan...

Sinir sistemi

SİNİR SİSTEMİNİN İNKİŞAFI

Sinir sistemi ektodermadan inkişaf edir: rüşeymi həyatın 3-cü həftəsində rüşeymin arxa hissəsində səfhəsinin ortasında ektoderma üzərində sinir səfhəsi əmələ gəlir. Sonra sinir səfhəsinin ortasında boylama istiqamətində bir şırım meydana çıxır. Şırım dərinləşdikcə kənarları tədricən...

Ulnar sinir

ULNAR SİNİR SIXIŞMASI ŞİKAYƏTLƏRİ

Xüsusilə gecələr kiçik və üzük barmaqlarında keyimə hissi Avtomobil idarə edərək və ya telefonla danışaraq dirsəyin qatlanmış pozisiyada qalması keyiməyə səbəb olur. Əl barmaqlarının çalışdığı zaman çətinllik hiss etmək. Dirsəyin iç nayihəsində gərginlik hissi....

Tiklər

ÜZDƏ SİNİR TİKİ

Sinir tiklәri bәzi insanlarda qeyri-ixtiyari әzәlә dartmaları vә ya qırpmaları kimi müşahidә olunur. Tiklәr müxtәlif әzәlә qruplarında özlәrini büruzә verir – üz, boyun, bәdәn vә әtraflarda. Sinir tiklәri әmәlә gәlmә sәbәbindәn asılı olaraq: ilkin...

tibb

ALQOLOGİYA NƏDİR

Alqologiya tibbi müalicənin təsir etmədiyi ağrılarda sinirə və ya onurğaya birbaşa olaraq tətbiq edilən müalicə üsulları ilə məşğul ola bir elmdir. Alqologiya xəstələrin dəyərləndirilməsi, müalicəsi, xroniki ağrıları olan xəstələrin yaşam tərzinin düzəldilməsi ilə məşğuldur....

Osteoxondroz

OSTEOXONDROZ

Boyun osteoxondrozunun əlamətləri nələrdir? Əlamətlər adətən özünü 18 yaşından etibarən göstərəbilir və simptomların biruzə vermə ehtimalı yaş artdıqca daha çox artır. 50 yaşından sonra bir xeyli dərəcədə ciddi simptomlar meydana gəlir. Başlıca əlamətləri: boyun...

Üz sinirinin iflici

ÜZ İFLİCİNİN MÜALİCƏSİ

Üz sinirinin iflicinin kliniki әlamәtlәri Diaqnozu müәyyәn etmәkdә mütәxәssis üçün çәtinlik yaratmır. Qulaq patologiyasını istisna etmək üçün, əlavә olaraq qulaq-burun-boğaz üzrə mütəxəssisin dә müayinә olunmaq məsləhətdir. Xәstәliyin sәbәbini müәyyәn etmәk üçün tәhlillәr vә müayinәlәr...

Baş ağrısı

BAŞ AĞRISI 40-A YAXIN XƏSTƏLİYİN SİMPTOMU OLA BİLİR

Azərbaycan Tibb Universitenin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının həkim-nevropatoloqu Yeganə Rəşidovanın müsahibəsini təqdim edirik. Son günlər havanın dəyişkən olması ilə əlaqədar xəstələr ən çox hansı şikayətlərlə müraciət edirlər? Ən çox müraciətlər baş ağrıları ilə əlaqədardır. Yaş...