Category: Psixologiya

Psixologiya haqqında məqalələr, insan ruhu, şüuraltı, psixoanaliz haqqında faydalı məlumatlar. Tibb Dünyası, sizin tibb məsləhətçiniz.

Psixoloji yaş

PSİXOLOJİ YAŞ

“Qocalıq – beyinə gedən siqnallarla başlayır.” ÜST -ə görə, artıq yeni yaş mərhələləri təyin edilmişdir. Bu gün üçün gənclik 25-44 yaş arası təyin olunub. 44-60 yaş – orta yaş, 60-75 yaş arası – yaşlı...

Mentiqli suallar

PSİXOLOGİYA PDF

Psixologiya pdf dərslik Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik. Professor S. İ. Seyidov və professor M. Ə. Həmzəyevin elmi redaktorluğu ilə Dərslikdə «Psixologiya» proqramına müvafiq olaraq psixologiyanın predmeti və metodları, fəaliyyət və...

Depressiya

MASKALANMIŞ DEPRESSİYA

Maskalanmış depressiya zamanı klassik depressiyanın simptomları olan əhval-ruhiyyənin enməsi, həvəssizlik, özünə qapanma müşahidə edilmir. Maskalanmış depressiya (gizli depressiya) müşahidə olunan şəxslər hisslərini büruzə verməz, başqalarına xoşbəxt görünüb üzlərində gülümsəmə varkən, daxilən kədərli, bədbin olurlar....

Depressiya və kimyaterapiya

PİS FİKİRLƏRLƏ DOLU BEYİN

Bəzən çox yorularsan insanlardan uzaq olmaq hətta özündən belə uzaq olmaq istəyərsən, hər şey maraqsız, hər şey rəngini, ruhunu, marağını itirmiş sənin üçün, hər şey boş, gərəksiz, yaşamaq mənasız, gələcək ümidlər puç, hər şeyin...

Kİşi və qadın sonsuzluğu

SİZ KİMSİNİZ – İNTROVERT, YOXSA EKSTRAVERT?

Vaxtı ilə Karl Yunq tərəfindən yaradılmış anlayışlar bu günün psixologiyasında daha geniş mənada istifadə olunur. Qeyd edim ki, Karl Yunqun özü bu anlayışlarla psixikanın motivasiyasını qeyd edirdi. Ekstravert zahiri dünyaya yönəlmiş fəaliyyətə, marağa malik...

PİTER PEN SİNDROMU

“Piter Pen sindromu” James Barrienin yazdığı eyniadlı romanındakı böyüməyi rədd edib, həmişə uşaq qalmaq istəyən qəhrəmanın adından bəhrələnilib. İlk dəfə 1983 cü ildə psixoanalitik Dan Kiley tərəfindən işlədilən bu sindrom fərdi ictimai vəzifələrin və...

yetkinlik

PSİXOLOJİ İNKİŞAFIN YAŞ DÖVRLƏRİ

Yenidoğulmuş uşaq: 0 – 40 gün Çаğаlıq dövrü: uşаğın аnаdаn оlduğu аndаn 1 yаşаdək. Bu dövr üçün fəаliyyətin аpаrıcı növü yаşlılаrlа bilаvаsitə еmоsiоnаl ünsiyyətdir. Çаğа аnаsı ilə vаsitəsiz еmоsiоnаl ünsiyyətdə nоrmаl inkişаf еdir, хəstələndikdə...

narsisst

BUNLAR TRAVMA YAŞAMIŞ İNSANLARDA OLUR

Travma yaşamış insanlarda yuxusuzluq, kabuslar, hadisəyə dair xatirələrin narahat edici formada xatırlanlanmağı, periodik olaraq hadisənin təkrarlanacağı qorxusu və buna bağlı olaraq iynə üstündəymiş kimi hiss etmə, asanlıqla hürkmək, asan əsəbləşmək, gələcəklə bağlı plan qura...

ipohondriya

İPOXONDRİYA NƏDİR

İpoxondriya təşviş və həyəcan fonunda insanın öz sağlamlığı haqqında daim narahatlıq hissi keçirməsi ilə təzahür edən bir prosesdir. İpoxondriya emosional həssas insanlarda, tez təsir altına düşən, özünə güvəni zəif olan şəxslərdə, yaşlı və yeniyetmələrdə...

Litium

LİTİUM DUZUNUN İSTİFADƏSİ

Litium duzundan bipolyar xəstəliyin müalicəsində depressiv və manik ucda hərəkət edən, əhval-ruhiyyə oynamalarının tarazlayıcısı (mood stabilizator) olaraq istifadə olunur. Qeyri adekvat davranışlar və təhlükəli nəticələri olan maniya və depressiya dönəmlərinin qarşısını almaq kimi xüsusiyyəti...

Psixologiya

İNSAN PSİXOLOGİYASI HAQQINDA 6 MARAQLI FAKT

Əgər öz məqsədlərinizi başqalarına bildirsəniz, çox güman ki siz həmin məqsədlərə çatmayacaqsınız. Mütəxəssislər bu vəziyyəti 1930-cu ildən etibarən araşdırır, izləyirlər və hər dəfə onun həqiqiliyinə əmin olurlar. Alimlər bunu belə izah edirlər ki, şəxsi...

Natamamliq kompleksi

BİPOLYAR AFFEKTİV POZUNTU

Tibbi-psixoloji xəstəlik olan bipolyar affektiv pozuntu sadə vətəndaşlar arasında çox da bilinməsə də, narahatçılıq seyri kifayət qədər yüksək olan psixosomatik problemlərdən biridir. Digər adı iki qütblü affektiv və ya manik depressiv pozuntu olaraq da...