Category: İmmun sistemi

D vitamini

D VİTAMİNİ OLAN QİDALAR

Vitamin D sümüklərin böyüməsinə və möhkəmliyinə faydalıdır. D vitamini orqanizmdə kalsiy və fosfor mübadiləsinə cavabdehdir və uşaq orqanizmi üçün çox vacibdir. Körpənin sümüklərini bərkidir, skeletini və dişlərini formalaşdırır. Həmçinin D vitamini mədəaltı vəzi üçün...

İmmunitet

İMMUNİTETİN ZƏİF OLDUĞUNU GÖSTƏRƏN ƏLAMƏTLƏR

Bədəni gücləndirmək və xəstəliklərlə mübarizənin əsası immun sistemini gücləndirməkdir. Bir neçə dəyişikliklə immun sistemini gücləndirməyin üsullarını belədir. İmmunitetin zəifləməsi xəstəliklərə yoluxma ehtimalının artması deməkdir. Ancaq bu zəifləmə bəzən gözlə görünmür, amma bir müddət sonra...

Yorğunluq

XRONİKİ YORĞUNLUQ

Xroniki yorğunluq günümüzün ən aktual şikayətlərindən biridir. İnsan özünü daim yorğun hiss edir və istirahət etməsinə baxmayaraq bu yorğunluq hissi keçmir. Bundan başqa diqqətin və yaddaşın pozulmasını, tez özündən çıxma, əhval-ruhiyyənin hətta cüzi təsir...

Artıq çəki

D VİTAMİNİ ƏKSİKLİYİ VƏ ARTIQ ÇƏKİ

D vitamini çatışmazlığı ilə artıq çəki arasında əlaqə olduğu sübut edilmişdir. D vitamini şəkər metabolizmasında iştirak edən insulin hormonunu ifraz edən beta hüceyrələrin qorunmasında və yenilənməsində aktiv rol oynayır. D vitaminin ən önəmli xüsusiyyətlərindən...

Balıq yağı

BALIQ YAĞLARI BARƏDƏ

Hansı daha keyfiyyətlidir deyənlərə verəcəyim cavab burdadır. Bir balıq yağının keyfiyyətli olması üçün o okean, dəniz dib balıqlarından istehsal edilməlidir. Ekoloji çirkli, dəniz dibində civə və s. ağır metalların hopduğu balıqlardan istehsal edilməsinə görə...

Qan

QANIN ÜMUMİ ANALİZİ

Çox tez-tez pasientlərdən eşidirəm – doktor, istəyirəm gəlim qanın ümumi analizini verəm. Deyirlər ki, o bütün dəyişiklikləri göstərə bilir. Hər dəfə bu sözü eşidəndə, kaş ki elə olaydı deyə düşünürəm. Nə yaxşı olardı, həkimlərin...

Tərləmə

ÇOX TƏRLƏMƏK NƏYİN GÖSTƏRİCİSİDİR

Tərləmə insan orqanizminin təbii funksiyasıdır. Tərləmə zamanı insan orqanizmindən toksiki maddələr ifraz olunur. Bundan əlavə tərləmə termorequlyasiya prosesində (bədən hərarətinin lazım olan səviyyədə saxlanılması prosesi) iştirak edir. Ağır fiziki işlər zamanı və isti havada...

Kalsium

KALSİUM HAQQINDA

Bugün demək olar ki, hər gün anaların yönəltdiyi saysız hesabsız sualların baş rolunda olan, kalsium haqqında yazmaq istəyirəm. Düşünürəm ki faydalı olacaq… Kalsium nədir? Orqanizmdə ən çox miqdarda olan mineraldır. Orqanizmdə olan kalsiumun 99%i...

Ağrı

AĞRILAR VƏ NÖVLƏRİ

Ağrılar 2 cür olur – kəskin və xroniki. Kəskin ağrı bədəndə hansısa bir problemin olduğunu göstərən bir siqnal sistemidir. Altı aydan uzun sürən ağrılara isə xroniki ağrılar deyilir. Xroniki ağrılar həyəcan siqnalı olmaqdan çox...

Artıq çəki

TÜK DÖNMƏSİ NƏDİR

Siz tük dönməsi xəstəliyi haqqında eşitmisiniz? Tük dönməsi, daxilində tük soğanaqları və piy vəziləri olan kanal olub sağrıarası büküşün dərisində svişlə açılır. Bu sviş dəliklərinin sayı 1 ədəddən 5-6 ədədə, bəzi ədəbiyyatlara görə hətta...

İmmunitet

İMMUNİTETİ GÜCLƏNDİRƏCƏK MENYU

Məlumdur ki, pəhriz saxlayanda immunitet aşağı düşür, orqanizm zəifləyir. Pəhriz saxlayanların çoxu depressiyaya düşür. Bütün bu çatışmazlıqların qarşısını almaq üçün xüsusi menyu var. hansı ki, pəhrizi pozmur, kökəlməyə qoymur. Orqanizmi minerallarla təmin edin Bunun...

keçi buynuzu

KEÇİ BUYNUZU BİTKİSİ

İnsan orqanizminə çoxlu faydaları olan paxlaşəkilli bitkidir. Qədim Romada onun dənələrindən (toxum) çəki vasitəsi kimi istifadə edilirdi və karat adlanırdı. Sonradan karat qiymətli daşların və mirvarilərin çəkisini bəlirləməkçün ölçü vahidi kimi qəbul olundu. Almanlar...