Category: Fizioterapiya

Fizioterapiya haqqında müxtəlif məqalələr və faydalı məlumatlar. Sümüklərin və əzələlərin xəstəlikləri və müalicələri. Tibb Dünyası, sizin tibb məsləhətçiniz.

Yuxusuzluq

YAY MÖVSÜMÜNDƏ YUXUSUZLUQ PROBLEMİ

Yay aylarında günlər uzanır, gecələr qısalır, havalar istiləşir. Bu bir sıra insanlarda yuxusuzluq problemi yaranır. Yuxu pozulmasının insana zərərləri: Bronxial astmazamanı boğulma tutmaları, epilepsiya tutmaları, iltihabi xəstəliklər, piylənmə, ağrıya həssaslıq, şəkərli diabet, arterial hipertenziya,...

Şüa terapiyası

ŞÜALANMA

Şüalanma ionlaşdırıcı şüaların orqanizmə təsiridir. Şüa mənbəyinin yerləşməsindən mövqeyindən asılı olaraq daxili və xarici şüalanma ayırd edilir. Şüalanma sahəsinin şüalanan obyektin ölçülərinə olan nisbətinə görə ümumi və məhəlli aşkar edilir. Daxili şüalanma mənbəyinin orqanizmin...

Bel ağrısı

MİYOFASİAL AĞRI SİNDİROMU VE MÜALİCƏSİ

Bel ağrısı Miyofasial ağrı sindromu müalicəsinin 2 əsas hədəfi var. Birincisi trigger nöqtə inaktivə edilərək ağrı və lokal əzələ spazmının azaldılması, ikincisi isə altda yatan səbəbi aradan qaldırmaqdır. Əgər altda yatan faktor aradan qaldırılmazsa...

elektrofarez

ELEKTROFAREZ NƏDİR

Fizioterapevtik üsullar çox təsirli müalicə üsullarıdır. Tam ziyansızdır və insan orqanizminə heç bir əlavə təsir etmir. Hətta hamilə qadınların və yenidoğulmuş uşaqların müalicəsində istifadə olunur. Bu üsullarından biri elektroforezdir. Elektroforez prosesi zamanı ionlar (elektrik...

Peyvənd

TRİPANOFOBİYA

Tripanofobiya iynədən, inyeksiya və şprisdən qorxmadır. Amerikada böyüklərin 10%, postsovet ölkələrində 20%-ı tripanofobiyadan əziyyət çəkir. Bizim praktikada da əsasən skleroterapiya proseduru zamanı çox incə iynələr olmasına baxmayaraq iynədən qorxdugu üçün prosedurdan imtina edən pasientlər...

DARSONVALİZASİYA

DARSONVALİZASİYA

Darsonvalizasiya yüksəktezlikli cərayanın istifadə olunduğu fizioterapiya metodudur. Yerli və ümumi darsonvalizasiya mövcuddur. Dermatologiya, urologiya, kosmetologiya, ginekologiya, nevrologiya kimi sahələrdə aktiv istifadə olunur. Darsonvalizasiyanın əsas müalicəvi təsirləri: Yerli və ümumi immunitetin aktivləşməsi Yerli qan dövranının...

Authomterapiya

FİZİOTERAPİYA

Fizioterapiya itirilən hərəkət və funksiyanın bərpa olunması üçün istifadə olunur. Hər yaşdan olan insanlarda ağrıların azaldılması və xəstəliklərin profilaktikasına kömək edir. Qeyd olunan patologiyaların hər birində istifadə oluna bilər. Sinirlər – nevrit, polinevrit, neyropatiya,...

Şüa terapiyası

ŞÜA TERAPİYASI HAQQINDA

İonlaşdırıcı şüaların müalicəvi məqsədlə tətbiq edilməsi onun toxumalara olan bioloji təsirinə əsaslanır. İonlaşdırıcı şüaların çıxdığı mənbənin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif şüa terapiyası metodları mövcuddur. Belə ki, rentgenoterapiya, qamma və bettaterapiya, yüksək enerjili elektronlarla müalicə,...

pas iynəsi

PAS İYNƏSİ

Ayağına mismar batan, şüşə kəsən, pasli dəmir cızan adam “pas iynəsi” axtarır aptekdə. Nədir bu “pas iynəsi”? Pas nəsə törədir mi ki, ona qarşı da iynə olsun. Pas dəmirin karroziyaya uğramış formasıdır. Bəlkə də...

Bel ağrısı

BEL YIRTIĞININ  CİNSİ HƏYATA TƏSİRİ

Müalicə edilməyən bel yırtığının irəliləyən dövrlərdə cinsi həyatı mənfi təsir edə biləcəyini, sidik xəstəlikləri, sidik qaçırmalarına yol aça bilər. Bel və boyun yırtığı tərifini, boynumuzdakı və belimizdeki onurğaların arasında iki fəqərənin bir-birinə sürtünərək aşınmaması...

Isti daş

MAQNİT TERAPİYA İLƏ MÜALİCƏ

Maqnit terapiya, təbii və həssas bir müalicə şəkli olan maqnit sahə yaratma təsirinə malik fizioterapevtik bir müalicə metodudur. Bu təbii metod eyni anda bir çox xəstəliyin müalicəsində müvəffəqiyyətli bir şəkildə istifadə edilməkdədir. Müalicə olduqca...

Authomterapiya

MANUAL MÜALİCƏ NƏDİR

Manual müalicə xüsusi texnikanın istifadə edildiyi və əl ilə tətbiq olunan müalicə üsullarının ümumi adıdır. Beynəlxalq Ortopedik Manuel Müalicə Federasiyasına görə manual müalicə, texnika oynaqlarda və ya əlaqədə olan yumşaq toxumalarına edilən və əl...