Category: Endokrin sistem

Endokrin xəstəliklər, problemlər haqqında maraqlı və faydalı məlumatlar. Böyrək, ürək, endokrin sistem xəstəlikləri və müalicəsi. Tibb Dünyası sağlamlıq haqqında sayt, sizin tibbi məsləhətçiniz.

Ayaq ağrısı

KİMLƏRDƏ DİABETİK PƏNCƏ YARANIR

Şəkər xəstəliyi olan hər insanda ayaqda bu yaralar əmələ gələ bilər. Xüsusilə şəkər xəstəliyi olan yaşlı kişilərdə, insulin istifadə edən xəstələrdə və şəkər xəstəliyi ilə əlaqədar böyrək, göz və ürək  problemləri olan insanlarda ayaqda...

Diabet

ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ AYAQLARA QULLUQ

Şəkərli diabet bir çox ağırlaşmalara səbəb olan xəstəlikdir. Bu ağırlaşmalar içərisində trofik yaralar da var. Şəkər xəstələrində trofik yaralar əmələ gəlməzdən öncə aşağı ətraflarda hissiyyat pozğunluqları meydana çıxır. Bu isə aşağı ətrafların son nahiyələrində...

tibb

ADDİSON XƏSTƏLİYİ

Böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin ikitərəfli xroniki çatışmazlığı nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. İlk dəfə xəstəliyi təsvir etmiş ingilis alimi T. Addisonun adı ilə bağlıdır. Addison xəstəliyinin  səbəbi böyrəküstü vəzilərin vərəm xəstəliyi, müxtəlif növlü şişlər, brüsellyoz,...

Böyrəklər

BÖYRƏK SOYUQLAMASI

Böyrək soyuqlaması pielonefrit adlanır. Adətən bakterial təbiətə malikdir və iti yaxud xroniki olur. Böyrəyin biri, yaxud hər ikisi də soyuqlaya bilər. Böyrək soyuqlaması təhlükəli xəstəlikdir, hərdən o böyrək çatışmazlığına, qanın yoluxmasına səbəb olur. Buna...

Diabet

ŞƏKƏR XƏSTƏLİYİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

Şəkər xəstəliyi ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir. Rəsmi rəqəmlərə görə yer kürəsinin 6% əhalisi şəkər xəstəliyinidən əziyyət çəkir. Qeyri rəsmi isə bu göstərici iki dəfə çoxdur. Şəkər xəstəliyini ilkin dövrdə aşkar etmək xəstənin daha...

LİMFA

LİMFA DÜYÜNLƏRİ

Limfa düyünləri limfa sisteminin periferik orqanıdır, onlar bioloji filtr funksiyasını yerinə yetirir. Limfa düyünlərindən orqanlar və bədən hissələrindən gələn limfa axır. İnsan bədənində bu düyünlərinin ümumi sayı 500-700 arasındadır. Limfa düyünləri müxtəlif ölçülərdə və...

FİTOESTROGEN

FİTOESTROGEN NƏDİR

Fito bitki sözündən götürülüb, esteogen insan orqanizmində bir sıra funksiyalara malik olan kimyəvi birləşmədir. Yəniki fitoestrogen insan orqanizmində istehsal olan təbii esrtogen molekulunun quruluşuna oxşar, bitkilərə verilən addır. Bu oxşarlıq orqanizmdə esteogen kimi funksiya...

DİALİZ VƏ İŞ FƏALİYYƏTİ

DİALİZ ZAMANI NARAHAT EDİR

Böyrək funksiyalarını təmamilə itirmiş insanlar üçün həyati davam etmək Dializ vəya böyrək nəqlidir. Əlbəttəki, dializə başlamaq həm fiziki , həm psixoloji olaraq insanlar üçün çətin bir dönəmdir. Xüsusilə də ilk seanslarda, dializ sıxıcı, müəyyən...

zob

DÜYÜNLÜ ZOB

Düyünlər hər 2 nəfərdən birində rast gəlinir. Düyün vəzin daxilində yerləşib strukturuna görə vəz toxumasindan fərqlənən sahədir. Hər 100 düyündən 5-i xərçəng riski daşıyır. Düyün kimlərdə daha çox rastlanır: Yod çatışmazlığı olanlarda Radiasiyaya məruz...

limfodema

LİMFA DAMARLARI VƏ LİMFA AXARLARI

Limfa kapliyarları birləşərək limfa damarlarını əmələ gətirir. Limfa damarlarının daxilində limfa axınını tənzim edən qapaqlar yerləşir. Limfa damaraları sıxıldıqda qapaqlar damarların divarına yapışır, boşaldıqda isə qapaqlar limfa mayesi ilə dolaraq onun geri qayıtmasının qarşısını...

zob

TİROİD NƏDİR

Tiroid vəzi boynun ön qismində yer alan və tiroid hormonlarını sintez edən daxili sekressiya vəzisidir. Vücuddakı bütün hüceyrələr, tiroid hormonuna ehtiyac duyar. Tiroid hormonu vücuddakı bütün metabolizmanı düzənləyən, beyinin inkişafını təmin edən ən önəmli...

kəskin böyrək çatışmazlığı

BÖYRƏKLƏRİMİZ NİYƏ AĞRAYIR

Böyrəklərimiz bir çox orqanlarımıza təsir edir və eyni zamanda digər orqanlarımız da böyrəklərimizin funksiyasına təsir göstərir. Buna görə böyrəklərimizdəki ağrıların səbəbləri müxtəlif ola bilər Böyrək ağrılarının səbəbləri sırasında: Ən çox böyrək ağrılarına böyrək daşı...