Category: Elm və təhsil

Mentiqli suallar

ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR – pdf

Monoqrafiyada anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalana sisteminin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyası tədqiq olunur. Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə Anafilaktik şok və mikroelementlər. İ. A. Axundov, Monoqrafiya. – Bakı: 2019. 130-səh.

Gigiyena

GİGİYENA ELMİ

Gigiyena qədim yunancadan sağlamlıq gətirən deməkdir. Gigiyena profilaktik təbabətin elmi əsaslarını təşkil edir. Onun əsas məqsədi ətraf mühitin müxtəlif amillərinin və istehsalat şəraitinin insan orqanizminə, onun iş qabiliyyətinə və ömrünün uzadılmasına təsirini öyrənməkdir. Gigiyenanın...

Mentiqli suallar

TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ – pdf

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlərinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırılır və qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur....

Mentiqli suallar

İNSANIN ORQANLAR SİSTEMİ VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Dərs vəsaitində insanın istinad-hərəkət aparatı, qan, immun, ürək-damar, tənəffüs, həzm, sidik-cinsiyyət, endokrin, sinir və sensor sistemləri orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası, patologiyası haqqında qısa məlumat verilir. Bu sistemlərin bəzi xəstəliklərinin müalicəsi göstərilir. Kitabı yükləmək üçün linkə...

Mentiqli suallar

QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİK DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ – pdf

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji rolu haqqında məlumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə səbəb olan patoloji proseslərin siyahısı verilmişdir. Kitabda verilən məlumatlar...

Mentiqli suallar

ÜMUMİ NOZOLOGİYA VƏ TİPİK PATOLOJİ PROSESLƏR – pdf

Dərs vəsaitində xəstəlik haqqında ümumi məlumat, xarici mühit amillərinin xəstəliklərin yaranmasında rolu, reaktivliyin patologiyada rolu, daxili amillərin xəstəliklərin əmələ gəlməsində rolu, hüceyrə zədələnmələri, mikrosirkulyasiyanın və yerli qan dövranının pozulması, iltihab, qızdırma, maddələr mübadiləsinin patologiyası,...

Mentiqli suallar

ТİBВ BACISININ MƏLUMAT KİTABI – pdf

Kitabda tibb bacısının mənəvi və peşə keyfiyyətləri, xəstələrə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika əməliyyatları, dərmanlar, onların aptekdən yazıb alınması, saxlanması və paylanması, xəstələrin müalicə qidası, terapevtik, vərəmli, infeksion, cərrahi və yaman şişləri olan xəstələrə, hamilə...

Mentiqli suallar

SUBBAKALAVR NƏDİR

Subbakalavr orta ixtisas təhsili alan tələbədir. Bakalavr isə ali məktəbdə, yəni universitet, təhsili almış şəxslərdir. 2019-cu ildən etibarən subbakalavrlar ali məktəblərə imtahansız qəbul olma imkanı əldə edəcəklər. Subbakalavrlar ali məktəblərə ixtisas seçimi zamanı, abituriyentlər...

Celal Şengör

CƏLAL ŞƏNGÖRÜ ANLAMAQ

Təbabət insan sağlamlığını öyrənir və xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bilinən 5 000 illik yazılı insanlıq tarixində təbabət digər elm sahələri kimi ciddi şəkildə inkişaf etdi. Təbabət belə zirvələrə çıxdığı üçün insanlar haqlı olaraq orada hər...

Sevgi

SEVGİ – İNSAN MÖVCUDLUĞU PROBLEMİNƏ CAVAB KİMİ

Sevgi nəzəriyyəsi – insan nəzəriyyəsi, insan mövcudluğundan başlamalıdır. Düzdür, biz sevgini, daha doğrusu, sevginin ekvivalentini artıq heyvanlarda aşkar edirik, onların bir-birinə bağlılığı daha çox onların instinktiv təbiətinin bir hissəsidir; insanlarda isə bu instinktlərin yalnız...

AZƏRBAYCANDA DİNLƏR

PSİXOANALİZ VƏ DİN HAQQINDA

Erix Fromm 23 mart 1900-cu ildə Frankfurt-Maynda şəhərində anadan olmuşdur. Heydelberq və Münhen universitetlərində fəlsəfi təhsil alıb, sosial psixologiya üzrə ixtisaslaşıb. Eyni zamanda Berlin psixoanalitik institutunda psixoanalitik kursları keçib. 1925-ci ildən başlayaraq psixoanalitik vəzifəsində...

Freyd ve Yung

FREYD VƏ YUNQ

Freyd din və psixoanalizin əlaqəsi problemini özünün ən dərin və parlaq əsərində – “Bir illüziyanın gələcəyi”ndə araşdırıb. Mif və dini ideyaların dərin insaytların ifadəsi olduğunu başa düşən ilk psixoanalitiklərdən biri Yunq həmin məsələni 1937-ci...