Category: Elm və təhsil

Elm və təhsil  haqqında maraqlı və faydalı məlumatlar.  Tibb Dünyası sağlamlıq haqqında sayt, sizin tibbi məsləhətçiniz.

felsefe nedir

FƏLSƏFƏ NƏDİR

Filosofiya zülmət qaranlığında beyin gücü ilə yandırılan məşəldir. Beyni güclü olan həmin zülməti yenəcək. Güclü olmayan isə tək zülmətdə qalmayacaq. Bu problemin yarısıdır, hətta yarısından azıdır. O digərlərinin çıxmasınada maneə törədəcək. Biz isə ən...

Qan

QAN QRUPLARI

İtirilmiş qanı əvəz etmək üçün orqanizmə qan köçürmək lazım gəlir ki, bu qan qrupu da xəstənin qan qrupuna uyğun gəlməlidir. 1901-ci ildə Vyana alimi K. Landşteyner insan qanını üç qrupa bölmüş, 1907-ci ildə Çex...

Yaddaş

YADDAŞ NƏDİR

Yaddaş orqanizm tərəfindən qəbul edilmiş informasiyaların saxlanılması, möhkəmlənməsi, yada salınaraq ifa edilməsi prosesidir. Təkamül prosesində formalaşan yaddaş ibtidailərdən tutmuş ali heyvanlara qədər olan bütün canlılarda vardır. İnformasiyaların saxlanılma müddətinə görə qısamüddətli və uzunmüddətli yaddaş...

Qanaxma zamanı tibbi yardım

QANIN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Talassemiyada irsi olaraq qlobin halqalarından birinin sintezi pozulur. Qanda dəmirin miqdarı normal və ya yüksək olur. Ən çox rast gəlinən forması beta talassemiyadır. Bu xəstəlik zamanı eritrositlər sümük iliyində ölür, əmələ gələn anemiya uşağı...

Qan

QANIN TƏRKİBİ VƏ MİQDARI

Qan maye toxuma olub plazma və formalı elementlərdən ibarətdir. Qan orqanizmin normal funksiyasını təmin edən sistemdir. Qan, sümük iliyi, qaraciyər, dalaq və limfa düyünləri qan sisteminə daxildir. Orqanizmin daxili mühitini qan, limfa, toxumaarası maye...

Mentiqli suallar

AZƏRBAYCANDA GENİŞ YAYILMIŞ SİNİR XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Kitab Azərbaycan ərazisində daha çox yayılmış sinir xəstəliklərinin təsvir və təhlilinə həsr olunmuşdur. Burada sinir sisteminin damar, iltihabi və onkoloji xəstəlikləri, epilepsiya, parkinsonizm, periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, nevroz və digər patologiyalar geniş şəkildə araşdırılmışdır....

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ – pdf

Freyddən Lakana PSİXOANALİZ, türkçə Beş yılı aşan bir aradan sonra yapılan bu ikinci baskıda bazı bölümleri düzeltme, bazı çevirilerle kitabı destekleyip genişletme gereğini duydum. Bu yeni baskıya ilave ettiğim metinler Lakanı daha çok felsefi,...

Qan xərçəngi

QAMMA-QLOBULİN NƏDİR                      

Qamma-qlobulin qanın plazmasının protein komponentlərindən biridir.  Təxminən 85% əkscismlərdən ibarətdir.  Müvəqqəti olaraq müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin immunitetini gücləndirmək üçün verilir. Həmçinin immunoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilinər, məsələn İdiopatik trombositopenik purpurada. Qamma-qlobulin immunoqlobulin...

İnsan fiziologiyasi

İNSAN VƏ HEYVAN FİZİOLOGİYASI PDF

İnsan və heyvan fiziologiyası bioloji elmlərin bölmələrindən biridir və digər bioloji elmlər kimi canlı təbiət aləminin dinamikasını öyrənir. Fiziologiya yunan dilində hərfi tərcümədə fizio – təbiət, loqos – elm deməkdir. Fiziologiya – canlı orqanizmin...

Mentiqli suallar

ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR – pdf

Monoqrafiyada anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalana sisteminin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyası tədqiq olunur. Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə Anafilaktik şok və mikroelementlər. İ. A. Axundov, Monoqrafiya. – Bakı: 2019. 130-səh.

Gigiyena

GİGİYENA ELMİ

Gigiyena qədim yunancadan sağlamlıq gətirən deməkdir. Gigiyena profilaktik təbabətin elmi əsaslarını təşkil edir. Onun əsas məqsədi ətraf mühitin müxtəlif amillərinin və istehsalat şəraitinin insan orqanizminə, onun iş qabiliyyətinə və ömrünün uzadılmasına təsirini öyrənməkdir. Gigiyenanın...