Category: Din

Din, islam, xristianlıq, buddisizm və digər dinlər haqqında məqalələr və müzrəlif məlumatlar. Tibb Dünyası sağlamlıq haqqında sayt, sizin tibbi məsləhətçiniz.

AZƏRBAYCANDA DİNLƏR

HƏDİSLƏR VƏ KƏLAMLAR

HƏDİSLƏR VƏ KƏLAMLAR Hədis 1: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Cahilin ehtiyacsızlığı malına görədir.” * * * Hədis 2: Həzrət Əli (ə) buyurur: “İntizarı çəkiləsi ən layiqli (səlahiyyətli) şey gizli ölümdür ki, hər şeydən tez...

DİN FƏLSƏFƏSİ

HƏDİSLƏR və DİNİ KƏLAMLAR

HƏDİSLƏR Hədis 1: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Sağlamlıq pəhrizdəndir.” * * * Hədis 2: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Bir işə başlamazdan öncə məsləhət et, addım atmazdan qabaq düşün.” * * * Hədis 3: Həzrət...

DİN FƏLSƏFƏSİ

HƏDİSLƏR – Məhəmməd Peyğəmbər

Məhəmməd Peyğəmbərin hədisləri “ Bütün yaxşılıqlardan üstün bir yaxşılıq vardır. Lakin insan Allah yolunda öldürüldükdə, daha bundan da üstün bir yaxşılıq yoxdur. ” “ Heç bir damla Allah yolunda tökülən qan damlasından əziz deyil.”...

Anatomiya

QURANDA İNSAN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASINA AİD

“…Biz onun kəkilindən yapışıb sürükləyəcəyik.” Müqəddəs Qurani-Kərimin Əl-Ələq (96-cı) surəsinin ayələrində deyilir: 13-cü ayə – “(Ya Peyğəmbər!) Bir de görək, (əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Quranı) yalan sayır və (imandan) döndərirsə”; 14-cü...

felsefe nedir

SOKRAT FƏLSƏFƏSİ

inkişafına böyük təsir göstərən filosoflardan biri də Sokratdır. Sokrat antik fəlsəfədə dönüş yaradan filosofdur. Onun fikrində naturfəlsəfə ilə məşğul olmaq artıq kifayətdir. Fəlsəfə insanın vəzifələri və borcu ilə məşğul olmalıdır, ona üstünlük verməlidir. Bunun...

Fəlsəfə

SOKRATA QƏDƏRKİ FƏLSƏFİ MƏKTƏBLƏR

Antik fəlsəfə  e. ə. VII-VI əsrlərdə Elladada meydana gəlmişdir və  V-VI əsrlərə qədər davam etmişdir. Bu fəlsəfədə gələcək dünyagörüşün bütün tipləri rüşeym halında mövcud olub. Antik dövrün fəlsəfi  fikrinin meydana gəlməsi və inkişafına şərq...