Category: Dəri, sümük, saç

Insan skeleti

GÖVDƏNİN SKELETİ

Gövdənin skeletinin əsasını 33-34 onurğadan, fəqərədən, ibarət olan, onurğa sütunu təşkil edir. Gövdənin skeleti onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyü olmaqla üç yerə ayrılır. Onurğa sütunu 7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma,...

ƏZƏLƏLƏRİN QURULUŞU

ƏZƏLƏLƏR VƏ ONLARIN FUNKSİALARI

Əzələ sistemi hərəkət aparatının aktiv hisəsidir. Əzələlərin yığılması nəticəsində orqanizmin yer dəyişməsi təmin olunur, bədən müxtəlif hərəkətlər edir və şaquli vəziyyətdə saxlanılır. Əzələlər yığıldıqda tənəffüs, çeynəmə, udma, nitq baş verir, əzələlər daxili orqanların funksiyalarına...

Sümüklər

SÜMÜKLƏRİN TƏSNİFATI

Skeletin sturuktur funksional vahidi sümükdür. Sümük, sümük toxumasından yaranır, xaricdən birləşdirici toxuma ilə örtülüdür. Sümüklərin uclarında, böyümə zonasında qığırdaq toxuması vardır. Sümüklərin daxilində sümük iliyi yerləşir ki, bu da reatikuliyar toxumadan yaranmışdır. İnsan skeleti...

Onurğa

ONURĞA VƏ BAĞIRSAQ

Beldə problemlər çox tez-tez rast gəlinir. Lakin beldə narahatçılıq doğuran ağrılar daim olmur və buna görə də xəstələr həkimə müraciət etmir. Ancaq bəzən onurğa problemləri başqa promlemlər ilə birləşir. Qarında narahatlıq, köp, ağrılar, Müalicəyə...

QANÇIR

QANÇIR

Qançır zədə nəticəsində bir müddətdən, bəzən bir neçə dəqiqədən, sonra bədənin müəyyən hissəsinin düşdüyü haldır. Əvvəlcə tünd-qırmızı rəng alır, get-gedə qırmızı rəng göy rəngə, sonra yaşıla çalan, nəhayət sarı rəngdə olur, bundan sonra sorulub...

Avrora saç düzümü

SAÇ TÖKÜLMƏSİNİN MÜALİCƏSİ

Saç tökülmə probleminiz varsa dermatoloqa müraciət etməlisiniz. Saç tökülməsinin müalicəsi növbəti yolla edilir. İlk növbədə saç tökülmə tipi müəyyənləşdirilməlidir. Əgər saç tökülməsinə səbəb olan bir xəstəlik varsa, və ya hər hansı dərman istifadə olunursa,...

BİTLƏR

UŞAĞIN BAŞINDA BİT

Uşağın başında bit varsa ana utanır, bunu gizlədir, sanki bu onun səhvidir. Bit natəmizlikdən xəbər vermir. Bit yağış suyundan yaranmır. Bit yaşamağı üçün insan qanına ehtiyac duran bir həşəratdır. Bədəndən kənarda iki saat canlı...

Yaranın sağalması

YARANIN SAĞALMASININ NÖVLƏRİ

Yara prosesinin əmələ gəldiyi vaxtdan tam sağalana qədər yarada gedən keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliyinə baxmayaraq, sağalma prosesi 3 növ olur: yaranın birincili, ikincili və uzun müddətdə qartmaq altında sağalması. Yaranın birincili sağalması Fəsadlar qoşulmadıqda...

Kaskad saç düzümü

SAÇLARIN TÖKÜLMƏ SƏBƏBİ

Saç telinin ömrü orta hesabla 3 yaxud 4 ildir. Deməli saçların tökülməsi normal və təbii prosesdir. Gün ərzində orta hesabla tökülən saçların sayı 50-100 arasıdır. Saçların tökülməsi adətən yaz və payız fəsillərində artır, qış...

AĞ CİYƏR XƏRÇƏNGİ

ÇİYİN AĞRILARI

Çiyin ağrılarının ən çox rast gəlinən səbəblərindən biri çiyin nahiyəsindəki əzələlərin gücə düşməsi nəticəsində meydana gəlir. Əzələlərdə yırtıqlar, əzələləri sümüklərə yapışdıran bağlarda (tendonlarda) tendinitlər ola bilər. Çiyinlərdə qan dövranının pozulması da ağrıya səbəb ola...

Dəri

PİODERMİYA NƏDİR

Piodermiya dərinin və dərialtı piy toxumasının iltihabi xəstəliyi olub, dəridə irinli – iltihablı proseslərlə özünü büruzə verir. Xəstəlik adətən ikincili olaraq əmələ gəlir. Piodermiya aşağıdakı səbəblərdən meydana gələ bilir: şəkərli diabet immun çatışmazlğı orqanizmdə...

Ayaq ağrısı

AYAQ AĞRISI

Ayaq ağrısı bir çox xəstəlik zamanı mümkündür. Hər bir insan azı bir dəfə ayağında ağrı hissi yaşayıb. Ayaq ağrısının səbəbləri çox ola bilər. Ayaqada ağrıdan əlavə yorğunluq, istilik, keyləşmə hissi də mümkündür. Hərdən spazm...