Category: Allerjik xəstəliklər

Allergiya, allerjik xəstəliklər haqqında maraqlı və faydalı məqalələr. Allergiyadan müdafiə üçün və digər məlumat.

Körpə

UŞAQLARDA ALLERGİYALAR

Allergiya hər hansı bədını yad olan bir amilə bədənin reaksiya verməsidir. Reaksiya zamanı bədəndə bədənə daxil olan hər hansı istər təmas yolu ilə istər nəfəsalma istər qəbul fərq etməz. Buna verilən reaksiyanın allergenin zəyif...

Pəhriz

HİPOALLERGEN PƏHRİZ

Qida allergiyası olan insanlar rasionlarından allergiyaya səbəb olan məhsulları tam xaric edərək hipoallergen pəhriz saxlamağı tövsiyə edirlər. Hipoallergen pəhriz nədir? Yüksən allergik xüsusiyyətlərə malik olan məhsulların qida rasionundan çıxarılmasıdır. Bu qidaların arasında: balıqların əksəriyyəti,...

SÜD

ALLERGEN QİDALAR

Araxis təhlükəli ola bilər. Araxis (yer fındığı) ən təhlükəli qida allergenlərindəndir. O anaflaksiya kimi ölümcül ola bilən prosesin triqqer (başladılma) rolunu oyna bilər. Və əgər sizin araxisə allergiyanız varsa bu bir neçə dəqiqə ərzində...

derman

KETOTİFEN BARƏDƏ ANALARIN BİLMƏDİKLƏRİ

Ketotifen nədir, nə üçün belə məşhurdur, niyə bəziləri ondan ehtiyat edir, əslində ehtiyat edilməlidirmi? Ketotifen nədir, nə üçün belə məşhurdur, niyə bəziləri ondan ehtiyat edir, əslində ehtiyat edilməlidirmie? Histamin nədir? Histamin elə bir maddədir...

ALLERGİK ÖVRƏ

ALLERGİYA VƏ AUTOALLERGİYA

Allergiya orqanizmin antigen təbiətli maddələrə qarşı yüksəlmiş və təhrif olunmuş reaksiyasıdır. Orqanizmin yad və ya potensial təhlükəli hesab edib, ona qarşı antitellər (əks- cisimlər) hasil etdiyi hər hansı maddəyə antigen deyilir. Allergiya törədən antigenlər...

ALLERGİK ÖVRƏ

ALLERGİYA, XARİCİ FAKTORLARIN TƏSİRİ

Allergiya ətraf mühitin allergen adlandırılan bəzi faktorlarının, kimyəvi maddələrin, mikroorqanizmlərin, qida maddələrinin və sairə təsiri ilə əlaqədar orqanizmin qeyri-adi, qabarıq, cavab reaksiyasıdır. Yayılma amilləri: qida məhsulları bitki mənşəli tozcuqlar və ev tozudur dəri məmulatları...

Skarlatina

UŞAQLARDA ALLERGİYALAR

Uşaqların orqanizmi həssas olduğu üçün onlar böyüklərə nisbətən allergik xəstəliklərə daha çox meyilli olurlar. Bu da ən çox yaz aylarında özünü göstərir. Bəs uşaqlarda ən çox hansı allergik xəstəliklər olur? Allergik rinit. Ən çox...

Atopik Dermatit

UŞAQLARDA QİDA ALLERGİYASI

Hər kəsin normal qəbul etdiyi qidalara bəzi uşaqlar yüksək həssalıq göstərir və bu allergiya şəklində özünü göstərir! Ailə anamnezində allergik xəstəliklər olan uşaqlar qida alergiyasının yaranmasına görə risk qrupuna aiddirlər! Qida allergiyası xüsusilə erkən...

Göz və kompyuter

ALLERGİK KONYUNKTİVİT

Allergik xəstəliklər son illərdə bəlli bir artış göstərir. Başlıca səbəbi hava çirkliliyi, iqlim dəyişikliyi, sənayenin inkişafı və s. düşünülür. Allergik konyunktivit də, bu sıradan olan xəstəliklərdəndir. Allergik konyunktivit gözün konyunktiva qişasının iltihabıdı. Allergik konyunktivit...

Kif

HAMAM BÖCƏYİ VƏ KİF GÖBƏLƏKLƏRİ

Hamam böcəyi və kif göbələkləri allergenlər işərisində ən güclü allergen sayılır. Hamam böcəkləri, tarakan Su və qida olan şəraitdə olmaqla bərabər ən çox mətbəxdə rast gəlinirlər. Bu tədbirlər görülməlidir: Lazımlı həşərat dərmanlanması edilməli: Bütün...

Qluten

GLUTENƏ QARŞI ALLERGİYA

Bəzi insanların qluten adlı maddəyə qarşı allergiyası var. Qluten buğda, çovdar, arpa, yulaf və bəzi taxıl bitkilərinin tərkibində olan protein qrupudur. Qluten cörək bişirmə zamanı xəmirin əmələ gəlməsi üçün lazım olan əhəmiyyətli bir proteindir....

Allergiya

TOZA QARŞI ALLERGİYA

Ən çox yayılmış allergenlərdən biri – məişət tozudur. Evin yerləşməsindən, iqlimdən, ilin fəslindən asılı olaraq yaşayış evlərində olan məişət tozlarının miqdarı geniş şəkildə dəyişə bilər. Məişət tozu ilə (yəni gənələrlə) mübarizə aparmaq üçün ən...