ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR – pdf

Monoqrafiyada anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalana sisteminin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyası tədqiq olunur.

ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR

Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə

loading...

Anafilaktik şok və mikroelementlər. İ. A. Axundov, Monoqrafiya. – Bakı: 2019. 130-səh.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...