UŞAQLIQ SALLANMASININ DƏRƏCƏLƏRİ

Uşaqlıq çanaq boşluğunda stabil vəziyyətdə durur. Və əgər onu qoruyan elementlər zəifləyərsə onun sallanması və ya düşməsi halları baş verir.

Xəstəliyin 4 dərəcəsi müəyyən olunur:

Uşaqlıq boynunun xarici dəliyi vaginanın ortasına qədər düşür.

loading...

Uşaqlıq boynu uşaqlıq cismi ilə birgə vaginanın girəcəyinə qədər düşür, lakin xaricə çıxmır.

Uşaqlıq boynunun xarici dəliyi vaginadan çölə çıxır, əsas hissəsi isə yuxarıda qalıb xaricə çıxmır.

Uşaqlığın aralıq nahiyəsinə tam düşür.

Bu hallarda qadın həkimin təyinatı ilə müalicəyə başlamalı və hətta cərrahi müdaxilə edilməlidir.

Dr. Şövkət Əliyeva

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...