TÜK DÖNMƏSİ NƏDİR

Siz tük dönməsi xəstəliyi haqqında eşitmisiniz?

Tük dönməsi, daxilində tük soğanaqları və piy vəziləri olan kanal olub sağrıarası büküşün dərisində svişlə açılır.

Bu sviş dəliklərinin sayı 1 ədəddən 5-6 ədədə, bəzi ədəbiyyatlara görə hətta 12 ədədə çata bilər.

loading...

Bu anadangəlmə bir xəstəlik olub, iltihablaşana qədər adətən insanlar bundan xəbərsiz olaraq normal yaşayırlar.

Burada iltihab yaradan səbəblər: oma-büzdüm travmaları, bu zonanın kəskin soyuğun təsirinə məruz qalmasıdır.

Bu xəstəliyə daha çox kişilərdə rast gəlinir.

Tük dönməsinin büzdümlə birbaşa əlaqəsi yoxdur, o büzdüm nahiyyəsinin dərialtı toxumasında olur.

Əməliyyat radikal aparılaraq, bu zonanın dərialtı toxumasının kəsilərək götürülməsindən ibarətdir.

Bu zona əməliyyat zamanı tamamilə aradan qaldırılmalıdır ki, residiv baş verməsin.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...