Tagged: tibb

Qan xərçəngi

QAMMA-QLOBULİN NƏDİR                      

Qamma-qlobulin qanın plazmasının protein komponentlərindən biridir.  Təxminən 85% əkscismlərdən ibarətdir.  Müvəqqəti olaraq müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin immunitetini gücləndirmək üçün verilir. Həmçinin immunoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilinər, məsələn İdiopatik trombositopenik purpurada. Qamma-qlobulin immunoqlobulin...

Mentiqli suallar

TİBBİN TARİX VƏ FƏLSƏFƏ İLƏ ƏLAQƏSİ – pdf

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlərinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırılır və qarşılıqlı əlaqədə təhlil olunur....

Mentiqli suallar

İNSANIN ORQANLAR SİSTEMİ VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Dərs vəsaitində insanın istinad-hərəkət aparatı, qan, immun, ürək-damar, tənəffüs, həzm, sidik-cinsiyyət, endokrin, sinir və sensor sistemləri orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası, patologiyası haqqında qısa məlumat verilir. Bu sistemlərin bəzi xəstəliklərinin müalicəsi göstərilir. Kitabı yükləmək üçün linkə...

Helicobacter_pylori

DAXİLİ AMİLLƏRİN XƏSTƏLİKLƏRİN TÖRƏNMƏSİNDƏ ROLU

Daxili amillər kimi orqanizmin yaşının, cinsiyyətin, konstitusiyanın, irsiyyətin xəstəliklərin törənməsində, inkişafında, gedişində və nəticəsində rolu böyükdür. Əksər xəstəliklər hər yaşda təsadüf etsə də, orqanizmin yaşından asılı olaraq, müəyyən xəstəliklərə qarşı müqaviməti çox olur və...