Tagged: kompyuter

Kompyuter

KOMPÜTER VƏ SAĞLAMLIĞIMIZ

Kompüter istifadəçiləri müəyyən bir zamandan sonra bel, boyun, baş ağrısı, gözlərdə yaşarma, qızarma və quruluq kimi problemlər yaşayır. Araşdırmalara görə, ofis şəraitində kompüterdə çalışanların bel və boyun ağrılarından şikayəti daha çox olur. Buna səbəb...

uşaq və kompyuter

UŞAQLAR VƏ KOMPYUTER

Uşaqların kompyuterdə çox oyun oynaması, hər hansı məlumatı vəya dərsi kompyuterdən öyrənməsi və həmçinin çox rastlaşdığımız anaların uşağın kompyuterdə oyun oynayarkən vəya TV də cizgi film izləyərkən yemək verməsi (təki uşağın başı qarışsın yemək...

Kompyuter

KOMPÜTERLƏ BAĞLI XƏSTƏLİKLƏRDƏN QORUNMAQ

Kompüter ekranını duz qarşınızda tutun. Kompüter ekranı birbaşa olaraq qarşınızda olmalı. Ayrıca gövdənizdən təxminən olaraq qolunuz qədər uzaq dayanmalı. Monitorun üstü, göz xəttində və ya yüngül aşağıda olmalıdır. Ekranın təmiz və maili olmaması da...

Onurğa

ONURĞA ƏYRİLİYİ

Günümüz kompüter və televizor qarşısında oturmaqla keçir. Çox vaxt necə oturduğumuza fikir vermirik. Buna görə də insanlar arasında onurğa əyriliyi artmaqdadır. Vücudumuzda iki daşıyıcı sistem mövcuddur. Biri skelet, digəri isə ona yardımçı olan əzələ...

İNTERNET OYUNLAR

İNTERNET OYUNLAR NƏ VAXT ASILIĞA ÇEVRİLİR?

Çoxları üçün internet oyunları adi maraq dairəsidir. Lakin yeni araşdırmalar göstərir ki, internet oyun həvaskarları yavaş-yavaş bununla əlaqəli yaranan xəstəliklərin qurbanına çevrilirlər. İnternet oyununun asılılıq yarada biləcəyi haqqında ilk fikirlər hələ 2013-cü ildə irəli...

Kompyuter

VİDEO OYUNLARDAN ASILILIQ

Video oyunlardan asılılıq 2018-ci ildən etibarən artıq psixi pozuntudur. Komputerdən istifadə asılılığa çevrilirsə, bu, artıq problem hesab edilir. İstər video oyunlar və internetdən istifadə, istərsə də sosial şəbəkələr olsun, əgər bu davranışlar insan həyatına...

Kompyuter

KOMPÜTERDƏN İSTİFADƏ ZAMANI MÜMKÜN XƏSTƏLİKLƏR

Boyun yırtığı, tendinit, karpel tunel və miyofasiyel ağrı sindromu … Həyat keyfiyyətini aşağı salan bu problemlər ən çox kompüterlə işləyənlərdə görülür. Əslində bu xəstəliklərdən yalnız 12 sadə tədbir götürərək qorunmaq mümkündur! Kompüterlərin istifadəsi ilə...

Pis vərdişlər

KOMPYUTER ARXASINDA YEMƏK

Eyni televizor kimi, kompyuter arxasında da yemək insan sağlamlığı üçün çox zərərlidir. Kompyuter asılılığı da hərəkətsiz həyata və göz problemlərinə yol açır. Problemlərin arasında əzələ ağrıları, onurğa problemləri, qeyrisağlam qidalanma da mövcuddur. İşi tez...

aqressiya

AQRESSİYA

Aqressiya dedikdə – emosiyalarin kəskin şəkildə məqsədyönlü təzahürü nəzərdə tutulur. Bu zaman vurmaq, dağitmaq, məhv etmək, xəta yetirmək kimi istəklər peyda olur. L.Berkovitsə görə:” Aqressiya – bir insanın digər insana və ya predmetə qarşı...

Temperament

TEMPERAMENT TİPLƏRİNİN XARAKTERİSKASI

Adətən, hər hansı bir insan qrupunda müşahidə apardıqda qrupdakı insanların birinin cəld, digərinin təmkinli, birinin tez özündən çıxan, digərinin müvazinətli, birinin hər şeyə tez reaksiya verən, digərinin ləng olduğunu görürük. İnsanların bir-birlərindən bu cür...

Personal kompyuter

İNFORMASİYA ANLAYIŞI, FORMALARI VƏ XASSƏLƏRİ

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə,  şərhetmə,  məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio»  sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və təyin olunmamış anlayış kimi qəbul olunur. İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar,...

Süni intellekt

SÜNİ İNTELLEKT

Süni intellekt dövrümüzün fenomeni olmasada son əlli il sürətlə inkişaf edir. Bunun üçün Sİ böyük maraq doğurur. Sİ maşınlar tərəfindən nümayiş etdirilən intellekdir. Kompyuter elmlərində “intellektual” maşın ətraf mühiti düzgün anlayan və məqsədinə çatmaq üçün şansını maksimum artıran...