QORXU VƏ FOBİYALAR

QorrxuFobiya insanın nisbətən təhlükəsiz əşyalaradan və hadisələrdən qorxması və qaçmasıdır. Fobiya psixi pozğunluqdur.

Bütün fobiyalar (təxminən 500) iki növə bölünür – sadə və sosial. Sosial fobiya müəyyən vəziyyətlərə düşmə qorxusudur. Məsələn kütlə qorxusu, başqalarının qarşısında yemək qorxusu, gülünc obyekti olmaq qorxusu.

Fobiyaya səbəb olan vəziyyətə düşən insanda panika yaranır. Həmin insan gələcəkdə belə vəziyyətin yenə yaranmasından qorxur və ondan qaçmağa çalışır. Vahimə pristupları dezorientasiya, vəziyyətin qeyrireal interpretasiyasına səbəb ola bilər. Həmçinin başgicəllənməsi, sürətli ürəkdöyüntüsü, görmə, eşitmə və nəfəsalma qabiliyyətinin zəifləməsi mümkündür.

loading...

Fobik vəziyyət vahimə təsəvvür edilən təhlükəylə eyni artır. İnsan daha çox diskomfort hiss edir. Daha pis hadisənin baş verəcəyi əminliyi yaranır – ölüm, ürək tutması və sarə. Fobiyanın müalicəsi insanın fobiya ilə qarşı-qarşıya dura bilmə qabiliyyətinin yaradılmasıdır. Həmçinin ona təcrübədə qorxunun təhlükəsiz olduğunu anlatmaqdır.

loading...

Bunuda oxu...