QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİK DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ – pdf

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji rolu haqqında məlumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə səbəb olan patoloji proseslərin siyahısı verilmişdir. Kitabda verilən məlumatlar analitik göstəricilərdən diaqnostikada istifadə edilməsi üçün zəmin yaradır. Kitab həkimlər, biokimyaçılar, patofizioloqlar və tibb təhsili alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qanın laborator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti

Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə.

loading...

Qanın laborator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti, Allahverdiyev A. M., Bağırova M. İ. – Bakı, 2002, 134 səh.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...