QAMMA-QLOBULİN NƏDİR                      

Qamma-qlobulin qanın plazmasının protein komponentlərindən biridir.  Təxminən 85% əkscismlərdən ibarətdir.  Müvəqqəti olaraq müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin immunitetini gücləndirmək üçün verilir.

Həmçinin immunoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilinər, məsələn İdiopatik trombositopenik purpurada.

Qamma-qlobulin immunoqlobulin adlandırılan anticismlər daşıyıcısıdır. İmmunoqloubulinin 5 əsas növü məlumdur: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.

loading...

Qlobulinlər suda həll olunmurlar, salin məhlulunda həll olurlar. Qlobukinlər alfa, beta və qamma olurlar.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...