PLASTİK CƏRRAHİYƏ

Plastik cərrahiyyəPlastik cərrahiyə insan bədənin formasını və funksiyalarını bərpa edən və təkmilləşdirən tibb sahəsidir. Plastik cərrahiyə hələ qədim dövrdən məlumdur. Estetik cərrahiyə tək gözəllik tibbi deyil, o həmçinin itirilmiş fiquru bərpa eyməyə yardım edir.

Günümüzdə estetik cərrahiyə əsasən burun formasını dəyişmək, liposaksiya və qadın sinəsinin böyüdülməsində isitifadə olunur. Estetik əməliyyatı zamanı əsasən lazımsız maddə/material rədd edilir (piy), yaxud forma və ölçü üçün əlavə olunur. Əlavə üçün pasientin öz toxumundan, həmçinin implantlardan istifadə etmək mümkündür.

Plastik cərrahiyənin əsas bölmələrindən biri rekonstruktiv cərrahiyədir. Onun məqsədi orqanizmin itirilmiş funksiyalarının və formalarının bərpasıdır.

loading...

Kosmetik cərrahiyə xarici görünüşün düzəldilməsidir. Fillerlərin inyeksiyası, dermabraziya, qırışların təmizlənməsi bu tip cərrahiyəyə aiddir.

Plastik cərrahiyə zamanı əsas müdaxilələr:
Abdominoplastika (qarının plastikası)
Blefaroplastika (göz qapağının plastikası)
Üzün dartılması (feysliftinq)
Boyun dartılması
Rinoplastika
Dodaqların plastikası
Otoplastika (qulaqların plastikası)
Mammaplastika (döşlərin plastikası)
Döşlərin dartılması
Liposaksiya və sarə.

loading...

Bunuda oxu...