OYNAQ AĞRILARI

Oynaq ağrılarıArtralgiya oynağın istənilən xəstəliyi nəticəsində inkişaf edən oynaq ağrılarıdır. Daha çox xəstəlik çanaq-bud, diz, çiyin və dirsək oynaqlarında rast gəlinir, baldırla pəncəni birləşdirən, falanqalararası oynaqlarda daha nadir hallarda rast gəlinir.

Artralgiya sindromu ayrı xəstəlik deyil, amma dayaq-hərəkət aparatın və ya daxili orqanların patologiyalarının üzə çıxmasında iştirak edir.

Artralgiyanın inkişafının əsas səbələri – oynaqların iltihabi prosesləri, toksinlər, infeksiyalar, osteofitlər və oynaq xəstəliklərini təhrik edən başqa məhsullardır.

loading...

Artralgiyalar daha çox bu xəstəliklər vaxtı müşahidə olunur: dayaq-hərəkət aparatı, endokrin, yolxucu, nevroloji pozmalar, travmaları, artıq çəki, həddən artıq fiziki yükləmələr. Bundan başqa 46% hadisədə xəstəliyin səbəbi oynaq iltihabi proseslərlə əlaqədardır.

Revmotoloqlar artralgiyaların bir neçə növünü ayırd edirlər: tip üzrə, oynağın, lokallaşmasının, ağrının intensivliyinin və ağrı sindromunun uzunluğunun, zədələnmənin dərinliyinə. Zədələnmiş oynaqların sayından asılı olaraq artralgiyanın 3 növünü ayırırlar:

Monoartralgiya – yalnız bir oynaq zədələnir. Daha çox iltihabi proses diz oynağında olur.
Oliqoaltralgiya – zadələnmə 2-dən 4-də qədər oynaqlarda qeyd edilir.
Poliartralgiya – 5-dən çox oynaqda

Artralgiyanın yaranma səbəbləri:
İnfeksiyon xəstəliklər
Oynaq xəstəliklərinin fonunda meydana çıxanlar: nevralgiya, artroz…
Onkoloji xəstəliklərə görə yarananlar
Prevdoartalgiya – oynaqlarda ağrı bağlar, əzələlər, onurğa sütunu, sümüklərin zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır.

Əgər xəstəliyin səbəbi bağların və ya vətərin mexaniki travmasına görədirsə, onda simptomlar ifadə edilmiş əzablı ağrılar olur. Mialqiya – miqrasiyaedici ağrı yoluxucu xəstəliklər və ya daxili orqanların xəstəlikləri artalgiyanın səbəbidir, onda ağrı əsas naxoşluğun mərhələsində inkişaf edir. Belə hadisələrdə ağrı sindromu müşayiət olunur, ossalqiya, miqrasiyaedici ağrı qeyd edilir.

Osteoartroz halında ağrı residivli xarakter daşıyır və illik şəraitin dəyişməsi vaxtı güclənə bilər, gecə vaxtı xüsusilə nəzərə çarpır. Periferiya sinirlərinin zədələnməsi vaxtı, ağrı hücumları zərər vurulmuş sinir ucluğu zonasında qeyd edilir.

Əgər oynaq qığırdağında degenerativ və distrofik dəyişikliklər qeyd edilirsə ağrı yüklənmələr vaxtı güclənir, sızıldayan və ya küt xarakteri daşıyır.

Xanım Qurbanlı

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...