İNTERNETDƏN İSTİFADƏ

Planetimizin əhalisinin yarıdan çoxu İnternetdən istifadə edir. İnternet, yaxud Qlobal şəbəkə, gündəlik həyatımızın vacib bir hissəsidir. Bəs İnternetdən necə istifadə etmək olar və informasiya necə ötürülür.

İnternetə qoşulmaq üçün ilk öncə İSP gərəkdir. İSP ilgilis dilindən, İnternet Service Provider, İnternet xidməti göstərən firma kimi tərcümə etmək olar, hansıki Qlobal şəbəkəyə çıxısı təmin edir.

Kompyuter informasiyanı binar, yəni ikili kod sistemində saxlayır. Bunun üçün 0 və 1 rəqəmlərindən istifadə edir. Məsələn növbəti rəqəmlər və hərflər binarda bu şəkildədir:

loading...

00000000 = 0
00000001 = 1
00000010 = 2
00001010 = 10
01000001 = A
01010111 = W

Hər 0 və 1 rəqəmi bir bitə bərabərdir. Səkkiz belə rəqəm bir bayt edir. İnternetdə informasiya bu kodlaşdırma əsasında ötürülür. Bunun üçün modem gərəkdirir. Modem binar kodda saxlanılmış rəqəmsal
informasiyanı analoq variantında telefon xətti ilə ötürür. Bu siqnalı alan digər modem isə onu yenidən binar koda çevirir.

İnternetin əsas xidmətlərindən olan Vebdən istifadə etmek üçün brauzer gərəkdir. Ən populyar brauzerler bunlardır :
Goggle Chrome (70%)
Mozilla (13%)
İE (6.1%)
Safari ( 4%)
Opera (1.3%)

İnternetə Dial up və genişzolaqlı bağlantı ilə qoşulmaq mümkündür. Dial up bağlantının mənfi cəhətləri onun sürətinin aşağı olması və bu bağlantı zamanı telefondan isifadə etmənin mümkün olmamasıdır.
Genişzolaqlı bağlantı ən müasir və effektivdir. O daha sürətlidir, həmçinin bağlantı zamanı telefondan istifadə etmək mümkündür.

loading...

Bunuda oxu...