İNGİLİS DİLİNDƏ 100 SÖZ – ən çox işlənilən

The – müəyyən artikl

be – olmaq

of – haqqında, -ın, -in, -ün, -un

loading...

and – və

a – qeyri-müəyyən artikl

to – nisbətən, -a, -ə, -ya, -yə

in – içində, -da, -də

he – O (kişi)

have – sahib olmaq

it – o, bu

that – o, ki

for – üçün

they – onlar

I – mən

with – ilə, -la, -lə

as – kimi

not – yox

on – aid, -da, -də

she – O (qadın)

at – da, -də, -a, -ə

by – yanında, tərəfindən

this – bu we – biz

you – sən

do – etmək

but – ancaq

from – dan, -dən

or – yaxud

which – hansi, ki

one – bir

would – olardı

all – hamısı

will – istək, – acaq, – əcək

there – burada

say – de

who – kim

make – etmək

when – nə zaman

can – bacarmaq

more – çox, daha çox

if – əgər

no – xeyir

man – kişi, insan

out – çöl, çıx

other – başqa

so – beləliklə, ona görə

what – nə

time – vaxt

up – yuxarı, çox

go – getmək

about – haqqında

than – nəinki, -dan, -dən

into – içinə, -a, -ə, -ya, -yə

could – bacarmaq (k.z.)

state – ştat, ölkə, vəziyyət

only – ancaq

new – yeni

year – il

some – hansısa

take – götür

come – gəlmək

these – bunlar, bu

know – bilmək

see – görmək

use – istifadə etmək

get – əldə etmək, almaq

like – bəyənmək

then – o zaman

first – birinci

any – hər hansı, heç bir

work – iş

now – indi

may – May, ola bilər

such – belə

give – ver

over – üzərindən, boyunca

think – düşünmək

most – ən çox, ən

even – hətta

find – tapmaq

day – gün

also – həmçinin

after – sonra

way – yol

many – çox (sayılan)

must – malı, – məli

look – bax

before – əvvəl

great – böyük

back – geri

through – ilə, ərzində, – dan, – dən

long – uzun

where – harada

much – çox (sayılmayan)

should – lazımdır ki, -malı, -məli well – yaxşı

people – insanlar

down – aşağı

own – malik olmaq, öz

just – ancaq

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...