İNFEKSİYA VƏ İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR

İnfeksiya  digər canlı orqanizmə daxil olub orada patoloji vəziyyət yaradan xəstəliyə səbəb olan mikroorqanizdir. Onun həmin orqanizmdə yaratdığı patologiya isə infeksiya xəstəliyi adlanır. İnfeksiyanın səbəb olduğu xəstəliklər bütün orqanizmi yaxud tək bir orqanı əhatə edə bilər.

İnfeksiya orqanizmdə kəskin yaxud xroniki xəstəliklərə səbəb ola bilər. Ancaq, bəzən isə o  heç bir əlamət verməyib illərlə orqanizmdə yaşaya bilir. Belə adamlar xəstə yox, infeksiya gəzdiricilər adlanır. Hər infeksiya müəyyən özünəməxsus xüsusiyyə malikdir və həmin xüsusiyyətlərə görə orqanizmdə müxtəlif əlamətlər əmələ gətirir.

İnfeksiyalar orqanizmə müxtəlif yollarla daxil ola bilir. Tənəffüs sistemi, daşıyıcı ilə təmas, böcəklər və sarə yollar ola bilir. Təmas vasitəsilə yoluxan infeksion xəstəliklər kontagioz adlanır. Bu xəstəliklər təmas və aralıq, ümumi istifadə obyektləri vasitəsilə yoluxur. İnfeksion xəstəliklər sırasına çiçək, dabaq, donuzların taunu, atların qripini əlavə etmək olar.

loading...

Hər bir infeksion xəstəliyin spesifikdir. İnfeksion xəstəlik səbəbi olduğu infeksiyanın növündən asılı olaraq dəyişir. İnfeksiyon xəstəliklərin patoloji əlamətləri törədicisindən əlavə həmdə, olduğu orqanizmin müqavimətindən də asılıdır.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...