HAMAM BÖCƏYİ VƏ KİF GÖBƏLƏKLƏRİ

Hamam böcəyi və kif göbələkləri allergenlər işərisində ən güclü allergen sayılır.

Hamam böcəkləri, tarakan

Su və qida olan şəraitdə olmaqla bərabər ən çox mətbəxdə rast gəlinirlər. Bu tədbirlər görülməlidir:

loading...

Lazımlı həşərat dərmanlanması edilməli:

Bütün çirkli qablar və yemək bişirərkən istfadə olunan əşyalar iş qurtaran kimi yuyulmalı:

Yemək artıqları və zibillər dərhal uzaqlaşdırılmalı:

Kif

Kif göbələklərinə ən çox nəm mühitdə rast gəlinir: zirzəmi, mətbəx və hamam kimi. Kif görüldüyü zaman təmizləyici vasitələrlə təmizlənməli, nəmli mühit tez-tez havalandırılmalıdir. Mümkünsə nəmi azaldan havalandırma cihazları istifadə oluna və bununla da kif göbələklərinin çoxalmasının qarşısı alına bilər.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...