GÖZLƏRDƏ SULANMA, QURULUQ, YANMA, BATMA, QIZARMA, QAŞINMA           

Bu narahatlıqların yaranmasında televizor, kompüter və mobil telefonların rolu danılmazdır. Bu hallar yaşandıqda gözlərə istirahət vermək lazımdır.

Televizor, kompüter və mobil telefondan həddindən çox istifadə edilməsi gözlərin normadan artıq qırpılmasına, bu da gözdə quruluğa və ilkin mərhələdə sulanmaya səbəb olur.

Bunun qarşısını almaq üçün kompüter arxasında uzunmüddətli iş və ya televizora baxarkən ekranın işıqlanmasını minimuma endirmək, gözləri tez-tez qırpmaq, iş qurtarandan sonra yumub onlara bir neçə dəqiqə istirahət vermək lazımdır.

loading...

Gözlərin güclü olması isə qidadan birbaşa asılıdır. Normal qidalanma və vitaminlər qəbul etmək gözlərin sonradan yaranan zəifliyin qarşısını almaqla yanaşı onların daha sağlam olmasına imkan yaradır.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...